consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


A publicidade en galego
xornada | Xoves, 23 de outubro de 2014
Información

En 1995, o Consello da Cultura Galega publicaba o volume Publicidade e lingua galega, de Fernando Ramallo e Gabriel Rei, que abordaba por primeira vez un estudo estatístico da actitude dos consumidores perante o uso do galego na publicidade, rigoroso e pretendidamente obxectivo, aínda que sobrenadaba a finalidade animadora.


Daquela xa existía a Fundación Galicia Empresa. Nacera en 1993 e entre as súas preocupacións atopábase normalizar a presenza do galego na publicidade de produtos comerciais e na presenza corporativa das empresas. O contacto con empresarios puña de manifesto que a resistencia estaba non tanto na cúspide das empresas, senón nos postos de responsabilidade intermedia e, sobre todo, nas empresas de publicidade, que en xeral desanimaban calquera intención de opción en galego invocando diversos razoamentos. Para darlles voz aos verdadeiros responsables das empresas e armar argumentos obxectivos a través dunha mostraxe de actitudes científica, naceu o libro Vender en galego. Comunicación, empresa e lingua galega, editado no ano 1997 polo Consello da Cultura Galega. De novo, Fernando Ramallo e Gabriel Rei trataron a cuestión do galego na publicidade nun traballo que inclúe, ademais da parte estatística, unha transcrición de 27 entrevistas a empresarios ou directivos de empresas representativas, entre elas todas as que daquela formaban parte da Fundación Galicia Empresa.


Dezasete anos despois daquel proxecto, o Consello da Cultura Galega e a Fundación Galicia Empresa consideran oportuno examinar o estado actual da publicidade en galego. No decurso desta encontro, cómpre fixar a atención nas debilidades, pero tamén se poderá comprobar que aqueles esforzos anteriores propiciaron ou axudaron a situacións mellores.


O seminario pretende revisar un aspecto da comunicación fundamental para a normalización da nosa lingua, atendendo o aspecto diacrónico e de evolución, e fotografando o estado actual, desde os puntos de vista das empresas, da teoría da comunicación, da publicidade e da lingua.


Inauguración
Data de celebración: 2014-10-23 16:00:00

Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega 
Juan Manuel Sánchez Padrós, presidente da Fundación Galicia Empresa


Panorama da publicidade en Galicia: Unha achega xeral.
Data de celebración: 2014-10-23 16:15:00

Alberto Pena, profesor titular de Historia da Propaganda e da Publicidade na Universidade de Vigo


Marco histórico e actual
Data de celebración: 2014-10-23 17:30:00

A publicidade de Galicia. Sincronía e diacronía 
Alberto Dafonte, profesor de Publicidade na Universidade de Vigo 
O galego na publicidade. Sincronía e diacronía 
Benigno Fernández Salgado, profesor de Linguaxe publicitaria en galego da Universidade de Vigo


O punto de vista das empresas
Data de celebración: 2014-10-23 18:45:00

José Manuel Díaz Balado, director de Servizos ao cliente de BAP&Conde 
Francisco Rodeiro Marta, director de Planificación Estratéxica e Modelo de Negocio de R 
Antonio Cortés, director de marketing de Gadisa 
Alejandro Vázquez, publicista e profesor de Publicidade da Universidade de Santiago


Hemeroteca
23-10-2014
Unha xornada do Consello da Cultura Galega reivindica o galego como lingua publicitaria
22-10-2014
Unha xornada do Consello da Cultura analizará a situación actual da publicidade en galego
Ficha técnica
Coordinación
» Xosé López García
» Paulino Novo
Inauguración
» Juan Manuel Sánchez Padrós
» Ramón Villares
Participante
» Antonio Cortés
» José Manuel Díaz Balado
» Francisco Rodeiro
» Manuel Alejandro Vázquez Fernández
Relator/a
» Alberto Dafonte
» Benigno Fernández Salgado
» Alberto Pena
Colabora
Organiza
» Consello da Cultura Galega
Participantes
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Lugar de celebración

LUGAR
Consello da Cultura Galega,
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela