consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Os exilios ibéricos en clave comparada: Nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza
seminario | 14 e 15 de novembro de 2014
Información

Co gallo do setenta aniversario da fundación do Consello de Galiza en Montevideo, o Arquivo da Emigración do Consello da Cultura Galega, en colaboración co Grupo de Investigación Historia Política e dos Nacionalismos da USC (HISPONA) propoñen, co concurso de acreditados especialistas de universidades galegas, europeas e latinoamericanas, unha reflexión transnacional e comparativa verbo das categorías conceptuais asociadas ao fenómeno dos exilios e das emigracións políticas en xeral, centrándose nas experiencias dos exilios antifascistas ibéricos e europeos no continente americano dende o período de entreguerras, estudándoos igualmente tanto dende o punto de vista das sociedades receptoras como das emisoras, e procurando atender non só ás dinámicas sociopolíticas e culturais específicas de cada caso, senón tamén á súa interacción e entrecruzamento.


O obxectivo é procurarmos unha nova visión historiográfica dos exilios e do seu lugar dentro da historia do século XX, partindo dende o caso galego nunha perspectiva global.


Inauguración
Data de celebración: 2014-11-14 09:30:00

Xosé Manuel Núñez Ramón Villares

O Consello da Galiza e os exilios ibéricos.
Data de celebración: 2014-11-14 10:00:00

Xosé Manuel Núñez Ramón Villares

O exiliado e o emigrante. Nocións, ideas, problemas.
Data de celebración: 2014-11-14 11:15:00

Fernando Devoto Ramón Villares

Os exilios, entre a historia política e a historia transnacional.
Data de celebración: 2014-11-14 12:00:00

Xosé Manuel Núñez Ramón Villares

Experiencias de exilio na historia recente de América Latina.
Data de celebración: 2014-11-14 12:45:00

Xosé Manuel Núñez Pablo Yankelevich

Debate
Data de celebración: 2014-11-14 13:00:00

Xosé Manuel Núñez Pablo Yankelevich

Pablo Yankelevic


Exiliados europeos e cultura antifascista na Cidade de México e Bos Aires. Algunhas hipóteses de traballo.
Data de celebración: 2014-11-14 16:30:00

Xosé Manuel Núñez Andrea Acle-Kreysing

O exilio de nazis, fascistas e colaboracionistas logo da Segunda Guerra Mundial.
Data de celebración: 2014-11-14 17:15:00

Xosé Manuel Núñez Federica Bertagna

O caso galego dentro do exilio comunista internacional.
Data de celebración: 2014-11-14 18:00:00Debate
Data de celebración: 2014-11-14 18:45:00


Víctor Santidrián


Os exilios portugueses no século XX durante o Estado Novo.
Data de celebración: 2014-11-15 10:00:00

Xosé Manuel Núñez Víctor Campio Pereira

Exilio, europeísmo e republicanismo: Salvador de Madariaga.
Data de celebración: 2014-11-15 10:45:00Exilio vasco ou exilios vascos? Imaxes e debates.
Data de celebración: 2014-11-15 11:45:00

Emilio Grandío

O exilio catalanista.
Data de celebración: 2014-11-15 12:30:00

Emilio Grandío Ángel Duarte

Debate
Data de celebración: 2014-11-15 13:15:00

Emilio Grandío Ángel Duarte

Emilio Grandío
Ángel Duarte


Clausura
Data de celebración: 2014-11-15 14:00:00

Xosé Manuel Núñez Ramón Villares