consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Converxencia dixital das institucións da memoria
xornada | 6 e 7 de maio de 2015
Información

No marco do ciclo de reunións que o Consello da Cultura Galega vén dedicando desde o ano 2008 ao patrimonio cultural, estas xornadas supoñen unha achega ao fenómeno da dixitalización nas denominadas “institucións da memoria”.


No medio dixital, esvaécense cada vez máis as diferenzas entre arquivos, bibliotecas e museos. Esa confluencia presenta moitas vantaxes tanto para os usuarios como para os propios centros involucrados na xestión e difusión cultural. Pero é obvio que ese proceso non deixa de constituír tamén un reto e un cambio profundo para uns e para outros.


Se o patrimonio cultural debe contemplarse como unha unidade que transcende as particularidades de cada sector, tal e como hai moito tempo que recoñeceron as normas nacionais e internacionais sobre a materia, o desenvolvemento do medio dixital e de Internet non fai senón reforzar esa visión unitaria. Primeiro, porque promoven o acceso a diferentes obxectos dixitais (que son representacións dos obxectos orixinais) que, como tales, non se diferencian moito uns dos outros, ofrecendo así a posibilidade de reconstruír virtualmente esa unidade perdida. E, segundo, porque a tecnoloxía que fai posible todo iso é, en esencia, a mesma, ou tende á converxencia para acadar a máxima interoperabilidade posible.


Por outra banda, ao carón da integración que se produce entre os produtos da dixitalización dos fondos e coleccións analóxicos, o patrimonio cultural nacido dixital, creado nun mundo xa non rexido polo paradigma da custodia en centros físicos, formula novas e interesantes cuestións desde puntos de vista tan diversos como o da súa selección, adquisición, tratamento, acceso e preservación no tempo.


Profesionais de diferentes centros e profesorado universitario español, portugués e brasileiro debaterán durante dous días como enfrontar eses retos en colaboración e supoñemos que as súas achegas serán do maior interese.


PRAZAS ESGOTADAS


 


Inauguración
Data de celebración: 2015-05-06 10:00:00


As implicacións das mudanzas do mundo dixital no facer dos profesionais da información
Data de celebración: 2015-05-06 10:30:00

Miriam Vieira da Cunha, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil


Integración de servizos documentais e difusión web: A experiencia do Museo do Prado (2005-2015)
Data de celebración: 2015-05-06 12:00:00

Javier Docampo Capilla, Arquivo e Biblioteca do Museo do Prado


Arquivos nun mundo dixital: experiencia, resultados e retos do Arquivo Municipal de Girona
Data de celebración: 2015-05-06 12:30:00

Lluís-Esteve Casellas i Serra, Arquivo Municipal de Girona


Mesa redonda
Data de celebración: 2015-05-06 13:00:00


Coleccións de museos en rede: CERES e BIMUS
Data de celebración: 2015-05-06 16:30:00

María Carrillo, Ministerio de Educación, Cultura e Deporte


Os repositorios dixitais e o seu obxecto: Perspectiva(s) dos estudos sobre experiencias portuguesas
Data de celebración: 2015-05-06 17:00:00

Carlos Guardado e Luís Corujo, Universidade de Lisboa


O cambio de paradigma ante o desafío da web: A experiencia dos arquivos aragoneses (DARA)
Data de celebración: 2015-05-06 17:30:00

Juan José Generelo Lanaspa, Arquivo Histórico Provincial de Huesca


Mesa redonda
Data de celebración: 2015-05-06 18:00:00


Da institución á preservación da memoria: A mudanza sobre un novo paradigma
Data de celebración: 2015-05-07 10:00:00

María Manuela Pinto, Facultade de Letras da Universidade do Porto


As plataformas dixitais, oportunidade (con segundas intencións) para a difusión do patrimonio cultural
Data de celebración: 2015-05-07 11:30:00

Ciro Llueca, Filmoteca de Cataluña


Conxelar faíscas: entre a natureza de Internet e novas formas de preservación na cultura galega
Data de celebración: 2015-05-07 12:00:00

Manuel Gago, Consello da Cultura Galega


A captura do dominio .eus: Un reto para Ondarenet
Data de celebración: 2015-05-07 12:30:00

Francisca Pulgar Vernalte, ONDARENET, Euskadi


ARPAD: o Proxecto de Arquivo Dixital Integrado da Xunta de Galicia
Data de celebración: 2015-05-07 13:00:00

Mar García Miraz, Xunta de Galicia


Mesa redonda
Data de celebración: 2015-05-07 13:30:00