consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Turismo e Camiño de Santiago
encontro | Venres, 19 de febreiro de 2016
Información

O encontro presenta o proxecto que está a desenvolver o grupo Galabra sobre Santiago de Compostela como meta dos Camiños. O proxecto considera todo o tipo de visitantes á cidade (non só persoas peregrinas) e, dentro del, contempla unha dimensión sobre os Camiños de Santiago e os seus impactos en Santiago de Compostela.


Neste proxecto o fenómeno do Camiño é abordado quer como un ben quer como un recurso (cultural, patrimonial, identitario, social, político, económico...) e son analizadas as funcións e efectos de vario tipo que os Camiños teñen para e na comunidade local e nacional galega, a partir dos discursos e das prácticas presentes en material documental de diverso tipo e verificados en visitantes (galegos, españois, portugueses e brasileiros é o corpus seleccionado), así como en habitantes e comerciantes de Santiago de Compostela. Neste momento, estase en fase de análise de todo o material recollido, á espera de financiamento para proseguir.


Neste encontro serán ofrecidos avances de resultados para mostrar o teor do proxecto. 


Inauguración
Data de celebración: 2016-02-19 17:00:00Iago Seara Elías J. Torres Roberto Samartín


Turismo e Camiño de Santiago
Data de celebración: 2016-02-19 17:15:00

Roberto Samartín

- Obxectivos, banco de datos e métodos de análise 
- Discursos e impactos dos Camiños de Santiago
- Espazos e usos da cidade 

- Consumos (o caso da gastronomía e os souvenirs)


Debate
Data de celebración: 2016-02-19 18:30:00

Elías J. Torres