consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Arqueoloxía das igrexas altomedievais en Galicia. O Proxecto Emchahe
encontro | Xoves, 17 de marzo de 2016
Información

Este é o terceiro encontro dunha actividade organizada pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, os Encontros monográficos co Patrimonio cultural, coa que se pretende dar difusión a proxectos relacionados co patrimonio cultural que se estean desenvolvendo en Galicia e que poidan ser de interese polo seu alcance, resultados, singularidade, repercusión pública ou pola entidade patrimonial dos elementos sobre os que se focalicen os proxectos. O obxectivo da actividade é tamén o debate sobre eles, que dea lugar unha actividade participativa.


Este encontro céntrase no proxecto europeo Early Medieval Churches: Archaeology, History and Heritage (EMCHAHE), que se desenvolve en Galicia, dentro da Universidade de Santiago de Compostela, e está dirixido por José Carlos Sánchez Pardo. Ten como obxectivo xerar novo coñecemento científico sobre a arqueoloxía e a historia das igrexas altomedievais e o seu valor para a xestión do patrimonio galego. A investigación parte da premisa de que moitas igrexas rurais galegas teñen a súa orixe na Alta Idade Media e de que no noso territorio aínda sobreviven algunhas pegadas dese primeiro grande auxe de construción deste tipo de edificacións, tanto a nivel arquitectónico como arqueolóxico, artístico, documental ou incluso toponímico; malia isto, apenas son coñecidas e valoradas. A nivel histórico, as igrexas enténdense neste proxecto, máis alá de meras construcións físicas, como os vehículos e as expresións das interaccións sociais establecidas a diferentes niveis, no crucial período de cambios que vai entre os séculos V e XI. 


O Proxecto Emchahe
Data de celebración: 2016-03-17 17:30:00

Rebeca Blanco Iago Seara José Carlos Sánchez Jorge Sanjurjo

Jorge Sanjurjo

José Carlos Sánchez

Rebeca Blanco

Iago Seara

Inauguración
Data de celebración: 2016-03-17 17:31:00


Un patrimonio en terra de ninguén. As igrexas altomedievais de Galicia, entre arqueoloxía, historia e arte
Data de celebración: 2016-03-17 17:45:00

José Carlos Sánchez Pardo Historiador, investigador Ramón y Cajal da Universidade de Santiago de Compostela.

Nesta intervención presentaremos as bases, desenvolvemento e primeiros resultados do proxecto europeo Early Medieval Churches: History, Archaeology and Heritage (EMCHAHE), desenvolvido na Universidade de Santiago de Compostela. Por unha banda, queremos amosar o potencial científico dun tema pouco explorado e necesitado dunha renovación metodolóxica, como son as igrexas altomedievais, que ademais, pode ofrecer moita información sobre as sociedades que habitaron en Galicia entre a fin do mundo romano e a consolidación do feudalismo e a arte románica (séculos V-XI). Por outra banda, pretendemos subliñar e promover un debate sobre o rico patrimonio que os restos destes edificios (moito máis numerosos do que tradicionalmente se considerou) supoñen na Galicia dos nosos días. Trátase dun tema problemático pero de grande interese e potencial que merece unha revisión máis alá do puramente académico.


Técnicas de datación absoluta aplicables á datación de edificios históricos: Igrexas medievais de Galicia no marco do Proxecto EMCHAHE
Data de celebración: 2016-03-17 17:46:00

Jorge Sanjurjo Sánchez Biólogo, Instituto Isidro Parga Pondal da Universidade da Coruña.

A reconstrución da historia dun edificio, polo menos dalgunha das súas fases construtivas, representa unha tarefa difícil, que moitas veces require o emprego de técnicas instrumentais de datación absoluta. Se ben existen múltiples técnicas aplicadas á xeoloxía, o seu número redúcese ostensiblemente cando se aplican á arqueoloxía e aínda máis á datación de edificios ou materiais de construción. Con todo, nos últimos 20 anos producíronse importantes avances neste uso das técnicas, pero a maioría son aínda pouco coñecidas pola comunidade arqueolóxica. As técnicas de radiocarbono e luminiscencia foron as que tiveron máis éxito, podendo aplicarse ambas con diferentes propósitos, e as perspectivas futuras, sobre todo no caso desta última, invitan ao optimismo. No caso de Galicia, ambas as técnicas, pero sobre todo a luminiscencia, aplicáronse con éxito en morteiros de edificios altomedievais durante a execución do proxecto EMCHAHE.


Debate
Data de celebración: 2016-03-17 19:15:00

Rebeca Blanco Iago Seara José Carlos Sánchez Jorge Sanjurjo

Hemeroteca
16-03-2016
Os “Encontros monográficos co Patrimonio Cultural” analizan a pegada da Alta Idade Media en Galicia
Ficha técnica
Coordinación
» Rebeca Blanco Rotea
» Iago Seara
Relator/a
» José Carlos Sánchez Pardo
» Jorge Sanjurjo Sánchez
Organiza
» Consello da Cultura Galega
» Sección de Patrimonio e Bens Culturais
» Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Participantes
»
»
»
»
Lugar de celebración

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205