consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Teatro Amador na Infancia e Mocidade
xornada | Luns, 4 de abril de 2016
Información

O teatro non só é unha magnífica opción de lecer, senón tamén un fascinante espazo de aprendizaxe persoal e cultural desde o que formar unha cidadanía culta, crítica e feliz. Neste sentido, as iniciativas teatrais para a infancia e a mocidade poden contribuír a facer unha sociedade máis libre e máis respectuosa coas artes, así coma máis sensíbel cara á propia condición humana tal como nola amosa ese feito tan paradoxal coma sublime que é a teatralidade. Amar o teatro, por iso, é un proceso que debe ser aprendido e que pode formar parte das iniciativas para a animación cultural entre nen@s e moz@s como unha faceta específica do amateurismo teatral. Xustamente, ese teatro que nace para ser amado porque enche a quen o practica de riqueza cultural e emocional.


Mediante esta xornada, a Sección de Música e Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega desexa animar á reflexión arredor das posibilidades do teatro como espazo desde o que formar en cultura e en valores, tanto dentro coma fóra da escola. Trátase de abrir un debate arredor das fórmulas posíbeis para proporcionar á sociedade amadores do teatro que, no futuro, poidan soster o tecido teatral galego como creadores e como público. 


Inauguración
Data de celebración: 2016-04-04 10:00:00

O teatro dentro da escola
Data de celebración: 2016-04-04 10:15:00
Modera: Inma López Silva
Asun Sóñora Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo 
Ánxela Doval Instituto de Porto do Son 
Ángeles Abelleira EEI Milladoiro. Ames


Debate
Data de celebración: 2016-04-04 11:15:00


Asun Sóñora Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo 
Ánxela Doval Instituto de Porto do Son 
Ángeles Abelleira EEI Milladoiro. Ames


O teatro como actividade extracurricular
Data de celebración: 2016-04-04 12:00:00
Modera: Euloxio R. Ruibal
Artur Trillo Escola Municipal de Teatro de Cee. Talía Teatro 
Xesús Ron Chévere, Compañía Residente Concello de Teo 
Pilar López Teatro Paraíso. Proxecto KunArte de Euskadi


Debate
Data de celebración: 2016-04-04 13:00:00


Modera: Euloxio R. Ruibal
Artur Trillo Escola Municipal de Teatro de Cee. Talía Teatro 
Xesús Ron Chévere, Compañía Residente Concello de Teo 
Pilar López Teatro Paraíso. Proxecto KunArte de Euskadi


Infancia e mocidade ante o teatro: do público ao amadorismo
Data de celebración: 2016-04-04 16:30:00
Modera: Xosé Barato
Manuel F. Vieites Director da ESAD, pedagogo teatral 
Paula Carballeira Directora e actriz. Berrobambán 
Concepción Largo Coordinadora de Actividades Educativas e Culturais do Centro Dramático Nacional


Debate
Data de celebración: 2016-04-04 17:30:00


Modera: Xosé Barato
Manuel F. Vieites Director da ESAD, pedagogo teatral 
Paula Carballeira Directora e actriz. Berrobambán 
Concepción Largo Coordinadora de Actividades Educativas e Culturais do Centro Dramático Nacional