consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


XIX Encontros para a normalización lingüística. Dereitos lingüísticos, unha garantia pendente?
encontro | 20 e 21 de abril de 2017
Información

Os cambios producidos no marco legal nas últimas décadas do século sentaron as bases do recoñecemento expreso e activo dos dereitos lingüísticos dos galegofalantes e dos dereitos da lingua galega en si mesma. Por volta dos anos 80 contábase, por fin, cun marco legal que xa non era abertamente desfavorable a un recoñecemento reclamado desde longa data polos círculos e asociacións que, sen matizacións internas, podemos chamar “galeguistas”. Nun contexto máis alargado, este dereito fora incluído xa na Declaración Universal de Dereitos Humanos (1948), que no seu artigo segundo establece que "todo o mundo ten todos os dereitos e todas as liberdades" sen distinción de "raza, cor, sexo, lingua, relixión, opinión política ou outra, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra condición".


Por que volvermos, logo, sobre os dereitos lingüísticos en 2017? Porque, sen negar os evidentes avances, o proceso non chegou ao seu fin. Porque nos preocupa que nalgúns sectores da sociedade non se estea tendo o necesario respecto a eses dereitos e noutros mesmo se estea provocando repregamento. Porque unha gran parte da cidadanía non é consciente de telos e sofre inerme os efectos negativos da súa conculcación. Porque toda a sociedade, sexa cal sexa a lingua que fala cada un, debe saber e asumir que os dereitos lingüísticos son dereitos fundamentais sen os cales non se pode construír unha sociedade verdadeiramente democrática.


A preocupación polos dereitos lingüísticos transcende o ámbito de Galicia. En 2016 cumpríronse 20 anos da Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos (Barcelona 1996). O pasado ano presentouse o Protocolo para a Garantía dos Dereitos Lingüísticos (Donostia 2016). No ano en que andamos cúmprense os 25 anos da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias (Estrasburgo 1992). A XIX edición dos Encontros para a Normalización Lingüística quere animar á reflexión e á acción na mesma liña e, ao tempo, contribuír á celebración destas efemérides.


Continuando liñas xa ensaiadas con bos resultados, os XIX Encontros destinan un espazo propio á presentación e difusión de iniciativas e experiencias normalizadoras, tanto no programa presencial (Crear contextos) coma na Artesa 2017, a nosa mostra de recursos. Tamén abrimos un grupo de Facebook, que servirá de punto de reunión previo a vérmonos.


Agardamos que os XIX Encontros merezan o voso interese e a vosa participación, cando menos tanto coma en anos anteriores. Gústanos lembrar, con todo, que un dos grandes valores desta cita anual é a xuntanza das persoas que se achegan cada ano a Santiago de Compostela para reflexionar, repensar, compartir e tomar azos para a seguinte xeira. 


 


Inauguración
Data de celebración: 2017-04-20 16:00:00


https://youtu.be/Z5wb9C-JRwc

Rosario Álvarez Valentín García Ramón Villares

Dereitos lingüísticos
Data de celebración: 2017-04-20 16:15:00


https://youtu.be/UTt-yr_QTR4

Xosé Gregorio Ferreiro Paul Bilbao Marcos Maceira

DEREITOS LINGÜÍSTICOS
Presenta: Gregorio Ferreiro

O Protocolo para a Garantía dos Dereitos Lingüísticos. Exemplo de empoderamento da sociedade civil 
Paul Bilbao. Kontseilua
A liña do galego: presentación do informe 2017 
Marcos Maceira. A Mesa pola Normalización Lingüística


Coloquio
Data de celebración: 2017-04-20 17:15:00
https://youtu.be/413MSq0Ev3I

Xosé Gregorio Ferreiro Paul Bilbao Marcos Maceira

A normalización lingüística como competencia municipal
Data de celebración: 2017-04-20 18:15:00
https://youtu.be/BSVgUUE1Pyo

Xesús Costas Anxos Sobriño

A normalización lingüística como competencia municipal
Xesús Costas Abreu. Concello de Vigo

ÁMBITO DA ADMINISTRACIÓN 
Presenta: Anxos Sobriño


Coloquio
Data de celebración: 2017-04-20 18:50:00
https://youtu.be/GrsahIEsEJg

Xesús Costas Anxos Sobriño

Recentralización de servizos á cidadanía e lingua
Data de celebración: 2017-04-20 19:00:00
https://youtu.be/lkMAZH6FrD4

Concepción Cochón Alicia Paula Otero María del Carmen Pazos

Recentralización de servizos á cidadanía e lingua
Presenta: Concepción Cochón

Alicia Paula Otero González. Concello de Pontevedra 
Margarita Parajó Calvo e María del Carmen Pazos Area. Concello de Vigo


Coloquio
Data de celebración: 2017-04-20 19:45:00
https://youtu.be/EsB30vSDwAM

Concepción Cochón Alicia Paula Otero María del Carmen Pazos

Os dereitos lingüísticos como principio de atención á diversidade
Data de celebración: 2017-04-21 10:00:00
https://youtu.be/zz-NuJCP3bU

Valentina Formoso Mª Montserrat Castro

ÁMBITO DO ENSINO 
Presenta: Valentina Formoso

Os dereitos lingüísticos como principio de atención á diversidade
Mª Montserrat Castro Rodríguez. Facultade de Ciencias da Educación da UDC


Coloquio
Data de celebración: 2017-04-21 10:45:00
https://youtu.be/qJTVmxhITAE

Valentina Formoso Mª Montserrat Castro

Coloquio sobre formación profesional: experiencias educativas e mercado laboral
Data de celebración: 2017-04-21 11:00:00
https://youtu.be/dID0h2MWPxQ

Valentina Formoso María Carmen Teijido Carlos Blanco Manel Oliveira Marina Quelle

Coloquio sobre formación profesional: experiencias educativas e mercado laboral
Presenta: Valentina Formoso

María Carmen Teijido López. Ámbito socio-sanitario
Carlos Blanco Arca. Ámbito da electricidade e a electrónica
Manel Oliveira Ozores. Ámbito da hostalaría e turismo
Marina Quelle Cuadrado. Formación e orientación laboral


Coloquio
Data de celebración: 2017-04-21 12:00:00
https://youtu.be/ncx_GDa4IIQ

Valentina Formoso María Carmen Teijido Carlos Blanco Manel Oliveira Marina Quelle

O potencial da expresión dramática na normalización lingüística
Data de celebración: 2017-04-21 12:45:00
https://youtu.be/mdpz9bStW_4

Manuel Bermúdez Rosalía Fernández

CREAR CONTEXTOS
O potencial da expresión dramática na normalización lingüística

Presenta: Manuel Bermúdez

Rosalía Fernández Rial. Doutora en didáctica das linguas


Coloquio
Data de celebración: 2017-04-21 13:45:00
https://youtu.be/ZtkHT6jCDo8

Manuel Bermúdez Rosalía Fernández

Da saúde da lingua á lingua na sanidade
Data de celebración: 2017-04-21 17:45:00
https://youtu.be/-IlekWUGQJ4

Marta Souto Marta Mariño Álvaro Lamas

ÁMBITO DA SANIDADE
Presenta: Marta Souto

Da saúde da lingua á lingua na sanidade
Marta Mariño Martínez. Hospital Álvaro Cunqueiro
Álvaro Lamas Baños. Centro de Saúde de Matamá


Coloquio
Data de celebración: 2017-04-21 18:30:00
https://youtu.be/FH9ePEwdyhs

Marta Souto Marta Mariño Álvaro Lamas

CON-TEXTOS: Música de trasfondo
Data de celebración: 2017-04-21 18:45:00
https://youtu.be/ib6EJ5_hDCA

Manuel Bermúdez Xurxo Fernandes Pedro Lamas

CON-TEXTOS: Música de trasfondo, con Xurxo Fernandes e Pedro Lamas


Conclusións e clausura
Data de celebración: 2017-04-21 19:30:00


https://youtu.be/FNr9c9uyJVU

Rosario Álvarez Manuel Bermúdez Anxos Sobriño

Hemeroteca
21-04-2017
En directo: XIX Encontros para a normalización lingüística. Dereitos lingüísticos, unha garantia pendente?
20-04-2017
En directo: XIX Encontros para a normalización lingüística. Dereitos lingüísticos, unha garantia pendente?
Ficha técnica
Coordinación
» Rosario Álvarez Blanco
» Manuel Bermúdez
» Concepción Cochón
» Xosé Gregorio Ferreiro Fente
» Valentina Formoso Gosende
» Susana Mayo Redondo
» Henrique Monteagudo
» Anxos Sobriño Pérez
» Marta Souto González
Inauguración
» Valentín García Gómez
» Ramón Villares
Presenta
» Manuel Bermúdez
» Concepción Cochón
» Xosé Gregorio Ferreiro Fente
» Valentina Formoso Gosende
» Anxos Sobriño Pérez
» Marta Souto González
Relator/a
» Paul Bilbao
» Carlos Blanco Arca
» Mª Montserrat Castro Rodríguez
» Xesús Costas
» Xurxo Fernandes
» Rosalía Fernández Rial
» Pedro Lamas
» Álvaro Lamas Baños
» Marcos Maceira
» Marta Mariño Martínez
» Carlos Negro
» Manel Oliveira Ozores
» Alicia Paula Otero González
» Margarita Parajó Calvo
» María del Carmen Pazos Area
» Marina Quelle Cuadrado
» María Carmen Teijido López
Colabora
» Secretaría Xeral de Política Lingüística
Organiza
» Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Participantes
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Lugar de celebración

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705. Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205