consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


O patrimonio compartido? Colaboración aberta e institucións da memoria
xornada | Mércores 10 e xoves 11 de maio de 2017
Información

Se a converxencia dixital das institucións da memoria constituíu o tema arredor do cal os profesionais dos arquivos, as bibliotecas e os museos compartimos reflexións, convocados pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, en maio de 2015, o mundo das tecnoloxías da información e a comunicación convócanos agora para explorarmos o territorio do Crowdsourcing, abastecemento participativo ou colaboración aberta.
Nestas xornadas tentaremos abordar algunhas das cuestións esenciais que esta modalidade de traballo voluntario, habitualmente gratuíto, masivo, comunitario e anónimo suscita para a xestión futura das nosas institucións e do patrimonio cultural que custodian.
Así, se, por unha banda, a colaboración aberta (con todas as súas variantes e modalidades) constitúe a oportunidade que agardabamos para sensibilizar e abrir os nosos centros á participación e ao gozo activo da cidadanía, por outra, ao esvaecer aínda máis as fronteiras existentes entre institucións e países, e entre ambos os dous e aqueles no nome dos cales nominalmente existen, non deixa de formular algúns interrogantes. 
Un deles pode ser a perda do poder de control que supón o monopolio da custodia e da interpretación dos bens culturais. Algo que pode provocar temor entre os seus intermediarios custodios. Outro sería o do límite entre o traballo remunerado, exercido por profesionais, e o gratuíto, desenvolvido polo voluntariado. A colaboración aberta non constitúe unha arma en poder das administracións para aparcar as súas responsabilidades con respecto a uns centros que subsisten en precario?
Naturalmente, hai moitos máis. Ao seu carón, existen numerosas cuestións técnicas, estratéxicas e de enfoque. Cuestións como a dos lindes entre a iniciativa pública e a privada ou, tamén, a das formas de involucrar os centros culturais de pequeno tamaño e reducidos orzamentos en grandes proxectos de carácter transversal. Isto atinxe tamén á creación de proxectos sustentables.
Hai tamén experiencias e casos de éxito que convén analizar e debater. Queremos exploralos nunhas xornadas que conciten non soamente o interese e o debate entre os especialistas senón tamén a opinión dos responsables de calquera iniciativa, por cativa que sexa, que estea a agromar ou a consolidarse tanto no territorio real coma no virtual da web 2.0.


 


Inauguración
Data de celebración: 2017-05-10 10:00:00
https://youtu.be/G8WpSvqsaDQ?list=PLU-_Ltp4IaHf3hFk3apIhN4vBe3Ztxl_S


A colaboración aberta nas institucións da memoria
Data de celebración: 2017-05-10 10:30:00
https://www.youtube.com/watch?v=fk8c59fQhjg&index=2&t=17s&list=PLU-_Ltp4IaHf3hFk3apIhN4vBe3Ztxl_S

Mari Luz Retuerta

Eugenia Serra. Biblioteca de Catalunya


A transcrición masiva en arquivos. O caso do proxecto Eines dos libros padróns do Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
Data de celebración: 2017-05-10 12:00:00
https://www.youtube.com/watch?v=O_M8xAlswTQ&index=3&t=20s&list=PLU-_Ltp4IaHf3hFk3apIhN4vBe3Ztxl_S

M.Luz Retuerta. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat


A colaboración aberta na recuperación documental: o caso do Arquivo da Emigración
Data de celebración: 2017-05-10 12:45:00
https://youtu.be/lACGkUIboL4?list=PLU-_Ltp4IaHf3hFk3apIhN4vBe3Ztxl_S

Carolina García María Teresa García

Carolina García Borrazás e Teresa García Domínguez. Arquivo de Emigración do Consello da Cultura Galega


Hemeroteca
11-05-2017
En directo: O patrimonio compartido? Colaboración aberta e institucións da memoria
10-05-2017
En directo: O patrimonio compartido? Colaboración aberta e institucións da memoria
Ficha técnica
Coordinación
» Bieito Pérez Outeiriño
» Gabriel Quiroga Barro
» Concepción Varela Orol
Participante
» Anabella Barroso Arahuetes
» Adelaida Ferrer
» Manuel Gago
» Carolina García Borrazás
» María Teresa García Domínguez
» Covadonga Pitarch
» Mari Luz Retuerta
» Eugenia Serra
Organiza
» Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Lugar de celebración

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705. Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205