consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


A industria cultural galega no horizonte 2025
xornada | 20 e 21 de xuño de 2017
Información

A evolución da sociedade rede provocou profundas transformacións na sociedade e nas industrias culturais, as que se dedican á xeración e comunicación de significado simbólico. As mudanzas teñen consecuencias en todos os sectores, aínda que non da mesma maneira. De aí a complexidade dun proceso que esixe periódicos debates e estudos a fin de ensaiar respostas aos novos desafíos. Estas xornadas que organiza o Consello da Cultura Galega supoñen só un paso adiante nesta dirección.


Dado que as industrias da cultura e a comunicación son estratéxicas para os países, cómpre analizar os cambios en clave mundial e en clave de proximidade, pola configuración glocal do modelo que marca o funcionamento da sociedade dixital do terceiro milenio. Con tal finalidade, o programa que o Consello organiza para esta edición inclúe unha primeira parte en que expertos do ámbito do Estado darán unha perspectiva panorámica, que se completará coas achegas de representantes do ámbito galego que estudan este sector e de profesionais que traballan e promoven industrias culturais en Galicia.


Inauguración
Data de celebración: 2017-06-20 09:15:00


https://youtu.be/jIulGFAt2bg

Inauguración

   Víctor F. Freixanes

   Ramón Villares


A cultura global e española ante a era dixital: desafíos para as políticas públicas
Data de celebración: 2017-06-20 09:30:00
https://youtu.be/oFakM5sQVaU

A cultura global e española ante a era dixital: desafíos para as políticas públicas
Enrique Bustamante. Universidad Complutense de Madrid


Os cambios na comunicación e a súa incidencia na cultura, do século XX ao XXI
Data de celebración: 2017-06-20 10:30:00
https://youtu.be/knf6hOaR8gE

Os cambios na comunicación e a súa incidencia na cultura, do século XX ao XXI
Miquel de Moragas. Universitat Autònoma de Barcelona


A reordenación do ecosistema comunicativo e cultural na sociedade rede
Data de celebración: 2017-06-20 12:00:00
https://youtu.be/KWw18VErcYU

A reordenación do ecosistema comunicativo e cultural na sociedade rede
Bernardo Díaz Nosty. Universidad de Málaga


A tormenta perfecta. A industria cultural galega no escenario do século
Data de celebración: 2017-06-20 13:00:00
https://youtu.be/aaaXMBfpi8I

A tormenta perfecta. A industria cultural galega no escenario do século 
Víctor Fernández Freixanes. Real Academia Galega


A industria editorial: proceso de hibridación e perspectivas
Data de celebración: 2017-06-20 16:30:00
https://youtu.be/umK1wfs94_M

A industria editorial: proceso de hibridación e perspectivas
Manuel Bragado. Editor. Edicións Xerais de Galicia


Tecnoloxía e estratexias de futuro nas industrias dos medios de comunicación de masas: prensa, radio e TV
Data de celebración: 2017-06-20 17:30:00
https://youtu.be/ZdegHsuvb_8

Tecnoloxía e estratexias de futuro nas industrias dos medios de comunicación de masas: prensa, radio e TV 
Xosé Ramón Pousa. Universidade de Santiago de Compostela


Lingua, creación e políticas do cinema
Data de celebración: 2017-06-20 18:30:00
https://youtu.be/p8uWpAM85Rg

Lingua, creación e políticas do cinema
Margarita Ledo Andión. Directora de cine. Universidade de Santiago de Compostela


A industria do cine e o audiovisual: difusión e comercialización
Data de celebración: 2017-06-20 19:15:00
https://youtu.be/vWV6TgdvRD4

A industria do cine e o audiovisual: difusión e comercialización
Miguel Anxo Fernández. Universidade de Vigo


Galicia diante da sociedade en rede. Tecnoloxía e coñecemento. Algúns desafíos
Data de celebración: 2017-06-21 09:30:00
https://youtu.be/3akhxk0qWMs

Galicia diante da sociedade en rede. Tecnoloxía e coñecemento. Algúns desafíos 
Domingo Docampo. Universidade de Vigo


A investigación comparada nas comunidades autónomas. O grupo Localcom
Data de celebración: 2017-06-21 10:30:00
https://youtu.be/Rsqu7TcgcFk

A investigación comparada nas comunidades autónomas. O grupo Localcom
Berta García Orosa. Universidade de Santiago de Compostela


Transcendendo disciplinas. O artista sostible do século XXI
Data de celebración: 2017-06-21 12:00:00


https://youtu.be/oZyWJoUZhLQ

Transcendendo disciplinas. O artista sostible do século XXI 
Cristina Pato, artista e educadora interdisciplinar. Membro e asesora de educación do Silkroad Project de Yo-Yo Ma. Blodgett Distinguished Artist in Residence na Universidade de Harvard (Departamento de Música)


Comunicación e publicidade. Novas formas de comunicación? Estratexias para novos públicos nun mundo conectado
Data de celebración: 2017-06-21 13:00:00
https://youtu.be/9_A3088q7S8

Comunicación e publicidade. Novas formas de comunicación? Estratexias para novos públicos nun mundo conectado
María Yáñez. Xornalista. Especialista en estratexias nas redes


As artes escénicas
Data de celebración: 2017-06-21 16:30:00
https://youtu.be/ptuUsUvLA8k

As artes escénicas
Inma López Silva. Universidade de Vigo


Artes visuais e sustentabilidade. O equilibrio do ecosistema
Data de celebración: 2017-06-21 17:15:00
https://youtu.be/lP1DuVSpVlA

Artes visuais e sustentabilidade. O equilibrio do ecosistema
Agar Ledo. Historiadora da arte. Responsable de exposicións do MARCO, Vigo


Industrias arredor da rede
Data de celebración: 2017-06-21 18:15:00


https://youtu.be/ZnFjFoRaB_U

Industrias arredor da rede
Nieves Rodríguez Brisaboa. Universidade da Coruña


A economía da cultura en Galicia
Data de celebración: 2017-06-21 19:00:00
https://youtu.be/arxoCGVHB-o

A economía da cultura en Galicia 
Francisco Campos. Universidade de Santiago de Compostela


Documentos