consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


O réxime económico do matrimonio no Dereito Civil de Galicia: Unha posible reforma
mesa redonda | Xoves, 5 de outubro de 2017
Información

A Lei de dereito civil de Galicia, en liña co que establece o Código civil, fixa como réxime económico do matrimonio, con carácter supletorio, o réxime de gananciais.


Na realidade social de 1889, cando se promulga o Código civil, con roles social e legalmente perfectamente diferenciados para cada un dos cónxuxes, atribuíndolle ao esposo a administración do patrimonio, sustento da familia e fixación do domicilio conxugal e quedando a esposa sometida á autoridade marital, coa función de procreación e coidado dos fillos, era o réxime de gananciais o que mellor garantía os dereitos dunha muller “capitis diminutio”.


Cabe preguntarse se na realidade social de hoxe, con absoluta igualdade legal entre homes e mulleres e cun matrimonio disoluble por divorcio, resulta razoable que, sen información ningunha aos contraentes e sen pedir a súa opinión, aparezan logo casados en réxime de gananciais. Ou se, pola contra, é preferible un cambio de lexislación que dea prelación ao réxime de separación fronte ao de gananciais, para o suposto de que os contraentes nada digan ao respecto?


Inauguración
Data de celebración: 2017-10-05 17:00:00


https://youtu.be/JRHGVUhwWPM

Inauguración
Presidente do Consello da Cultura Galega 
Presidente da Fundación Castelao
Presidente da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación


Mesa redonda
Data de celebración: 2017-10-05 17:15:00
https://youtu.be/NgOhaRtmses

Mesa redonda
Xesús Palmou Lorenzo. Doutor en Dereito. Membro da Comisión Superior de Dereito Civil de Galicia e coordinador do relatorio para a reforma
Ángel Rebolledo Varela. Catedrático de Dereito Civil da Universidade de Santiago. Membro da Comisión Superior de Dereito Civil de Galicia
Domingo Bello Janeiro. Catedrático de Dereito Civil da Universidade da Coruña. Membro da Comisión
Fernando Lorenzo Merino. Catedrático emérito de Dereito Civil da Universidade de Vigo.


Hemeroteca
05-10-2017
En directo: O réxime económico do matrimonio no Dereito Civil de Galicia: Unha posible reforma
04-10-2017
Unha xornada analiza mañá cambios no réxime económico do matrimonio
Ficha técnica
Participante
» Domingo Bello Janeiro
» Fernando Lorenzo Merino
» Xesús Palmou Lorenzo
» Ángel Rebolledo Varela
Colabora
Organiza
Lugar de celebración

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205