consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Segundo Congreso Internacional Irmandades da Fala. Cultura e política na España de entreguerras
congreso | 18 e 19 de outubro de 2017
Información

A aparición das Irmandades da Fala, fundadas en 1916 e “refundadas” en 1918, coincide cun período de profundos cambios en España e en Europa, quer pola Primeira Guerra Mundial, quer pola crise padecida polo Estado da Restauración en España, especialmente aguda durante o ano 1917.


Despois dun primeiro encontro, realizado en outubro de 2016, no que se analizou o movemento das Irmandades no plano europeo e de modo comparado, este segundo encontro céntrase no espazo ibérico no período de entreguerras, co obxectivo de analizar as semellanzas e contrastes entre os diversos proxectos nacionais xurdidos naquela época (Cataluña, Euskadi, Galicia) e tamén a posición dalgúns intelectuais de referencia ante a cuestión nacional, tanto en España (Ortega y Gasset, Pardo Bazán), como en Portugal (Teixeira de Pascoaes).


No vindeiro ano 2018, terá lugar un terceiro encontro sobre as Irmandades da Fala e as comunidades galegas no exterior, nas repúblicas americanas.


Inauguración
Data de celebración: 2017-10-18 10:00:00
https://youtu.be/s9WrTEBKeHk

Inauguración


As Irmandades e as culturas políticas en Galicia
Data de celebración: 2017-10-18 10:30:00
https://youtu.be/hK5-Xb6qKso

As Irmandades e as culturas políticas en Galicia
Xusto Beramendi, catedrático emérito de Historia Contemporánea, Universidade de Santiago de Compostela


O nacionalismo vasco no tempo das Irmandades da Fala: moderados, radicais e heterodoxos (1916-1923)
Data de celebración: 2017-10-18 12:00:00
https://youtu.be/Ex7_YW0IUsE

O nacionalismo vasco no tempo das Irmandades da Fala: moderados, radicais e heterodoxos (1916-1923)
José Luis de la Granja, catedrático de Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea


Efecto 1914: a longa agonía da Restauración e o contexto dos nacionalismos ibéricos
Data de celebración: 2017-10-18 13:00:00
https://youtu.be/e6wF0JSyve8

Efecto 1914: a longa agonía da Restauración e o contexto dos nacionalismos ibéricos 
Jose Luis Villacañas, catedrático de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid


O desconsolo de Ortega ante a nova literatura
Data de celebración: 2017-10-18 17:00:00
https://youtu.be/jZ8AW5g2pUI

O desconsolo de Ortega ante a nova literatura
Jordi Gracia, catedrático de Literatura Española, Universitat de Barcelona


Emilia Pardo Bazán: De mi tierra e as súas pantasmas
Data de celebración: 2017-10-18 18:00:00
https://youtu.be/bCEorEkeghY

Emilia Pardo Bazán: De mi tierra e as súas pantasmas
Isabel Burdiel, catedrática de Historia Contemporánea, Universitat de València


O proxecto da España Grande e Rexional de Francesc Cambó
Data de celebración: 2017-10-19 10:00:00

O proxecto da España Grande e Rexional de Francesc Cambó
Borja de Riquer, catedrático emérito de Historia Contemporánea, Universitat Autònoma de Barcelona


O español na arte e a súa invención. Do XIX as vangardas
Data de celebración: 2017-10-19 11:30:00
https://youtu.be/bJIN6aSKvpQ

O español na arte e a súa invención. Do XIX as vangardas
Carmen Pena, catedrática de Teoría e Historia da Arte Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid


Teixeira de Pascoaes e a Espanha
Data de celebración: 2017-10-19 12:30:00
https://youtu.be/vIZFvi2ERKw

Teixeira de Pascoaes e a Espanha 
António M. Feijó, vicerreitor da Universidade de Lisboa e catedrático da Facultade de Letras