consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Galicia-Bretaña: un enfoque comparado de dous finisterrae europeos
congreso | 30 e 31 de outubro de 2017 Mondoñedo (1 de novembro de 2017)
Información

Os fisterres europeus teñen entre si unha parentela que é algo máis que xeográfica.  Acontece con Irlanda ou Escocia, pero tamén con Bretaña. Unha inmigración de orixe bretona instalouse na alta idade media nas rexións setentrionais de Galicia e unha constante relación  por mar foi mantida entre os portos galegos e os bretóns. Alén destas relacións, un fondo etnocultural une a estes dous fisterres, desde o celtismo ou a relixiosidade, ata monumentos como as pedras fitas e os cruceiros de pedra ou “calvarios”.


Autores bretóns como Chateaubriand ou E. Renan foron leituras de cabeceira para intelectuais da xeración Nós e a Bretaña viaxaron, física ou literariamente, figuras como Alfonso D. Castelao ou Ramón Otero Pedrayo. A “materia de Bretaña” inspirou a moitos escritores galegos e un narrador e poeta como Álvaro Cunqueiro situou en terras bretonas as andanzas do sochantre de Pontivy, antes de visitar persoalmente os lugares creados no seu maxín literario. Logo da literatura veu a música como correa de transmisión  das culturas galega e bretona, con constantes presenzas en festivais organizados en ambas terras.  Agora chega a hora da reflexión e da investigación.


Sobre este fondo común, e proseguindo iniciativas do Consello da Cultura Galega como os congresos sobre Galicia-Irlanda ou Galicia-Finlandia,  este ano organizamos un congreso Galicia-Bretaña, con un enfoque comparado, que aspiramos a que marque unha axenda de colaboracións permanentes. Para este congreso, contamos coa colaboración da Université de Rennes-2 e coa presenza entre nós de distinguidos investigadores de varias universidades bretonas, que se verán acompañados por unha nutrida nómina de expertos galegos procedentes  tamén de varias universidades. 


 


[carte postale], Quimper, Finisterre, 1928


Querido Filgueira: Unha aperta dende Bretaña. O Museo de Quimper chámase “Musée departamental breton” “Museo provincial gallego”. Eiqui todo é bretón, todo, todo, todo. E rézase en bretón en saindo das grandes ciudades. Esqueciame decirche que os museos todos de Paris conservan os fascistelos que tiñan e que apenas se vén grabados con marcos (coido que non vin ningún). 


Lembranzas a teus país da miña muller e miña. Teu decote bo amigo.


Castelao


Ficha técnica
Coordinación
» Jean François Botrel
» Christine Rivalan Guégo
» Ramón Villares
Inauguración
» Olivier David
» Román Rodríguez González
» Ramón Villares
Relator/a
» Jean François Botrel
» Miguel Cabo
» Sebastien Carney
» Ronan Le Coadic
» Lourenzo Fernández Prieto
» Philippe Jarnoux
» Jesús de Juana
» María Xesús Lama
» Rubén Lois
» Edelmiro López Iglesias
» María Xesús Nogueira
» Xosé M. Núñez Seixas
» Armando Requeixo
» Christine Rivalan Guégo
» Claudio Rodríguez Fer
» Ramón Villares
Organiza
Lugar de celebración

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705, Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205


No Congreso haberá un servizo de tradución simultánea