consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


O Antropoceno e a "Grande Aceleración": unha ollada desde Galicia
xornada | Xoves, 23 de novembro de 2017
Información

A finais do mes de agosto de 2016, o grupo internacional de traballo sobre o Antropoceno (AGW) emitiu no 35th International Geological Congress un informe provisional favorable a que o Antropoceno fose considerado como unha nova época xeolóxica  diferenciada do actual Holoceno, que comezou hai 11.700 anos. Aprobouse, así mesmo, que o sinal estratigráfico máis acaído sería o contido en plutonio dos solos como consecuencia das emisións das probas atómicas e que, polo tanto, o seu comezo debería situarse en 1950. Esta nova época representaría, segundo Paul Crutzen (que foi quen propuxo o nome no ano 2000), a etapa en que a actividade humana se convertería nun factor de primeira magnitude na modificación dos procesos xeolóxicos da Terra.


Á marxe do interese científico e da controversia que suscitou esta decisión (centrada sobre todo na delimitación cronolóxica desta época), o certo é que o ano 1950 coincide tamén  cos inicios da denominada "Grande Aceleración" (Steffen, IGBP 2004). Isto está en relación co consumo exponencial dos recursos terrestres pola Humanidade, o que, pola súa vez, ten repercusión no cambio en determinados indicadores da saúde ambiental do Sistema Terra.


O conxunto destas dúas nocións (Antropoceno e "Grande Aceleración") amósanos, quizais como nunca se fixera ata agora, o carácter insostible destas relacións entre as actividades socioeconómicas da Humanidade e as respostas do Sistema Terra. A  ameaza de sobrepasar determinados límites de sustentabilidade nunca se mirou como tan evidente e tan preto de nós.


Estimamos que estes feitos, motivo de importantes debates e reflexións nos medios académicos nos últimos anos e tamén recollidos con moito interese polos medios de comunicación, tiveron pouca repercusión en Galicia. Por esta razón proponse esta xornada centrada nestes dous temas (Antropoceno e "Grande Aceleración"), moi vencellados entre si, cronolóxica e funcionalmente. 


Esta actividade xira arredor de dous eixes. Por un lado, haberá unha presentación da problemática global desta cuestión a cargo de expertos españois e, polo outro, abordarase unha revisión de como cambiaron os indicadores da "Grande Aceleración" (socioeconómicos e do sistema biolóxico) en Galicia. 


Presentación
Data de celebración: 2017-11-23 09:45:00


https://youtu.be/7ZgVKf4Bi6c

Presentación

Francisco Díaz-Fierros Viqueira


O Antropoceno: tempo xeolóxico ou declaración política?
Data de celebración: 2017-11-23 10:00:00
https://youtu.be/yOIQ_Uebqic

O Antropoceno: tempo xeolóxico ou declaración política?
Alejandro Cearreta, UPV/EHU-Anthropocene Working Group


Achega cuantitativa sobre uso e consumo de recursos en Galicia no século XX
Data de celebración: 2017-11-23 11:30:00


https://youtu.be/PP-n3v_4PeY

Mesa redonda
Achega cuantitativa sobre uso e consumo de recursos en Galicia no século XX

Enerxía. Xan Doldan, USC 
Adubos. Lourenzo Fernández Prieto, USC / Beatriz Corbacho, USC
Repoboación forestal pública e produción de madeira. Eduardo Rico Boquete, USC
Residuos urbanos e mineiros.Mª Teresa Barral, USC
Urbanización. Xosé Mª Tubio Sánchez, USC
Auga retida nos encoros. Francisco Díaz-Fierros, USC


A "Grande Aceleración" e os límites do crecemento
Data de celebración: 2017-11-23 16:30:00


https://youtu.be/PtbqYNQwXa0

A "Grande Aceleración" e os límites do crecemento 
Jorge Riechmann, Universidad Autónoma de Madrid


Achega persoal sobre a degradación do sistema biolóxico galego no século XX
Data de celebración: 2017-11-23 17:30:00
https://youtu.be/sYODri-RHSU

Mesa redonda
Achega persoal sobre a degradación do sistema biolóxico galego no século XX

Biodiversidade vexetalPablo Ramil, USC
Vertebrados. Carlos Vales, CEIDA, Xunta de Galicia
O declive dos anfibios e réptiles. Pedro Galán, UdC
Paxaros. Xan Rodríguez Silvar, SGHN
Bioloxía fluvialFernando Cobo, Estación de Hidrobioloxía da USC "Encoro do Con"