consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


II Encontros para a Normalización Lingüística
encontro | mércores 28, xoves 29 e venres 30 de outubro de 1998
Información

Hai cinco anos o Consello da Cultura Galega promoveu os primeiros Encontros agardando establecer unha reflexión proveitosa ó redor do artellamento dos servizos lingüísticos e de normalización lingüística. Nesta ocasión, queremos reanuda-lo debate iniciado polos profesionais para contrastar experiencias e procurar novos recursos e alternativas ó redor das necesidades de formación dos técnicos e deseñar propostas encamiñadas á coordinación e extensión territorial dos Servizos de Normalización Lingüística.


Inauguración
Data de celebración: 1998-10-28 10:00:00Mesa de traballo: SNL/SL, situación actual, propostas de funcionamento dos/as técnicos en normalización lingüística.
Data de celebración: 1998-10-28 10:30:00


Aproximación ó estado do artellamento da xestión normalizadora en Galicia.

  Anxo Lorenzo. Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo.

Propostas básicas para o funcionamento e status legal dos SNL/SL

  Socorro García Conde. Departamento de Lingua do Concello de Santiago.

O status do/a técnico en normalización lingüística.

  Antón Dobao. Servizos lingüísticos TVG.

 


Política lingüística e política comunicativa diante dos retos da globalización
Data de celebración: 1998-10-28 12:30:00


Bernat López

Facultade de Xornalismo e Ciencias da Comunicación da Universidade Autónoma de Barcelona.


Coloquio: Política lingüística e política comunicativa diante dos retos da globalización
Data de celebración: 1998-10-28 13:30:00


Bernat López

Facultade de Xornalismo e Ciencias da Comunicación da Universidade Autónoma de Barcelona.


Mesa redonda: Recursos de apoio ó labor dos SNL/SL.
Data de celebración: 1998-10-28 16:30:00
Aproximación real ós posibles recursos de apoio. A experiencia do Quebec.

   Iolanda Galanes. Universidade de Laval.

O centre de Documentació Catalana como recurso de apoio documental.

   Jordi Bañeres Barril. Centre de Documentació en Sociolingüística.

 


Coloquio: Recursos de apoio ó labor dos SNL/SL.
Data de celebración: 1998-10-28 17:30:00


Iolanda Galanes. Universidade de Laval.

Jordi Bañeres Barril. Centre de Documentació en Sociolingüística.

 


Mesa redonda: Os recursos de apoio ós SNL/SL en Galicia.
Data de celebración: 1998-10-28 18:30:00


Modesto Aníbal Rodríguez Neira. Seminario de Sociolingüística da RAG

Manuel González González. TERMIGAL

X. Henrique Monteagudo Romero. Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística.


Coloquio: Os recursos de apoio ós SNL/SL en Galicia.
Data de celebración: 1998-10-28 19:30:00


Modesto Aníbal Rodríguez Neira. Seminario de Sociolingüística da RAG

Manuel González González. TERMIGAL

X. Henrique Monteagudo Romero. Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística.


Sociedade da información, cultura e lingua.
Data de celebración: 1998-10-29 10:30:00


Joan Majó. Istitut Catalá de Tecnologia.


Coloquio: Sociedade da información, cultura e lingua.
Data de celebración: 1998-10-29 11:30:00


Joan Majó. Istitut Catalá de Tecnologia.


Mesa de traballo: Experiencias de SNL/SL nos diferentes ámbitos.
Data de celebración: 1998-10-29 12:30:00


Administración Local.

   Beatriz Bascoy Maceiras. Concello de Ferrol.

Administración de Xustiza.

   Alberte González Montañés. Audiencia Provincial de Ourense.

Eido Sociolaboral.

   Rafael X. Villar González. CIG Normalización.


Coloquio: Experiencias de SNL/SL nos diferentes ámbitos.
Data de celebración: 1998-10-29 13:30:00


Beatriz Bascoy Maceiras. Concello de Ferrol.

Alberte González Montañés. Audiencia Provincial de Ourense.

Rafael X. Villar González. CIG Normalización.


SESIÓN PRÁCTICA: A utilización de Internet nun SNL/SL como ferramenta de información, formación e dinamización.
Data de celebración: 1998-10-29 16:30:00


Isabel Vaquero Quintela. SNL Universidade de Santiago de Compostela.


Organización, funcionamento e papel do CNL na extensión e coordinación dos servizos lingüísticos de Cataluña
Data de celebración: 1998-10-30 10:30:00Coloquio: Organización, funcionamento e papel do CNL na extensión e coordinación dos servizos lingüísticos de Cataluña
Data de celebración: 1998-10-30 11:30:00A figura xurídica do consorcio: definición e posibles alternativas de cara á coordinación dos SNL/SL
Data de celebración: 1998-10-30 12:30:00


Xesús Costas Abreu. Concello de Vigo.


Coloqiuio: A figura xurídica do consorcio: definición e posibles alternativas de cara á coordinación dos SNL/SL
Data de celebración: 1998-10-30 13:30:00


Xesús Costas Abreu. Concello de Vigo.


Mesa de traballo: Proposta da CTNL sobre a comarcalización de servizos lingüísticos.
Data de celebración: 1998-10-30 16:30:00Coloquio: Proposta da CTNL sobre a comarcalización de servizos lingüísticos.
Data de celebración: 1998-10-30 17:30:00Mesa redonda: A comarcalización e a coordinación dos SNL/SL.
Data de celebración: 1998-10-30 18:30:00
Manuel Regueiro Tenreiro. Director Xeral de Política Lingüística.

José Antonio Álvarez Vidal. Dierector Xeral de Xustiza e Administración Local.

Julio Álvarez Núñez. Presidente da FEGAMP.

Valentín García Gómez. Presidente da CTNL.


Conclusións
Data de celebración: 1998-10-30 19:45:00

Clausura
Data de celebración: 1998-10-30 20:00:00