consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


VI Encontros para a Normalización Lingüística
encontro | 14 e 15 de outubro de 2002
Información

Neste momento de inflexión no devir da lingua galega, onde se están a xestar importantes proxectos e documentos que serán sen dúbida decisivos para o seu futuro, cómpren máis ca nunca foros de debate e discusión que promovan climas de consenso social e político. Na súa VI edición, os Encontros para a Normalización Lingüística ofrecen a todas as persoas implicadas no proceso de normalización do noso idioma a oportunidade de achegarse a novas fórmulas e técnicas de traballo no eido da planificación lingüística. Así mesmo, conscientes de que achegarse a outras realidades lingüísticas afíns é sempre un esforzo enriquecedor, como xa vén sendo habitual en pasadas edicións, volvemos compartir experiencias con estudiosos doutras linguas que conviven connosco no espacio europeo (as linguas do leste, por exemplo), aproveitando tamén a ocasión para vérmonos a nós mesmos desde o outro lado do espello: o galego estremeiro.


INAUGURACIÓN DOS ENCONTROS
Data de celebración: 2002-10-14 09:30:00

O plan de normalización lingüística da Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia
Data de celebración: 2002-10-14 10:00:00
 

XESÚS PABLO GONZÁLEZ MOREIRAS

 


Coloquio: O plan de normalización lingüística da Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia
Data de celebración: 2002-10-14 11:00:00


 

XESÚS PABLO GONZÁLEZ MOREIRAS

 


MESA DE TRABALLO: MÉTODOS PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Data de celebración: 2002-10-14 12:00:00


 

-O plan de normalización lingüística da Universidade de Santiago de Compostela.

MANUEL C. NÚÑEZ SINGALA
-O plan de normalización lingüística da Universidade de Vigo. ANXO LORENZO

SUÁREZ
-O plan de normalización lingüística do Concello de Santiago. MANUEL PORTAS

FERNÁNDEZ

 


COLOQUIO: MÉTODOS PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Data de celebración: 2002-10-14 13:00:00
 

-O plan de normalización lingüística da Universidade de Santiago de Compostela.

MANUEL C. NÚÑEZ SINGALA
-O plan de normalización lingüística da Universidade de Vigo. ANXO LORENZO

SUÁREZ
-O plan de normalización lingüística do Concello de Santiago. MANUEL PORTAS

FERNÁNDEZ

 


MESA DE TRABALLO: O PERFIL DO TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Data de celebración: 2002-10-14 16:00:00


 

-A figura do técnico/a de normalización lingüística dentro da Administración pública desde unha perspectiva xurídica. XESÚS COSTAS ABREU

-O perfil laboral do técnico/a no Consorci per a la Normalització Lingüística. CARLES ANGUELA

-A formación e o status laboral do/a técnico/a dun servicio de normalización lingüística. MANUEL BERMÚDEZ BLANCO

 


COLOQUIO: O PERFIL DO TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Data de celebración: 2002-10-14 17:30:00


 

-A figura do técnico/a de normalización lingüística dentro da Administración pública desde unha perspectiva xurídica. XESÚS COSTAS ABREU

-O perfil laboral do técnico/a no Consorci per a la Normalització Lingüística. CARLES ANGUELA

-A formación e o status laboral do/a técnico/a dun servicio de normalización lingüística. MANUEL BERMÚDEZ BLANCO

 


MESA DE TRABALLO: O GALEGO ESTREMEIRO. SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA
Data de celebración: 2002-10-15 16:00:00


 

-A situación do galego no occidente de Asturias, León e Zamora. FRANCISCO FERNÁNDEZ REI

-A promoción da lingua e cultura galegas no Eo-Navia. CARLOS X. VARELA AENLLE

-O galego no Bierzo: planificación e dinamización lingüística. HÉCTOR SILVEIRO FERNÁNDEZ

-A comunidade de lingua galega en Zamora. FELIPE LUBIÁN LUBIÁN

 


Ficha técnica
Colabora
» Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización da Lingua
» EGAP
Organiza
» Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Lugar de celebración

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205