consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Retos na xestión do patrimonio inmaterial
xornada | Martes, 22 de maio de 2018
Información

Patrimonio Inmaterial é un termo relativamente recente que en Galicia se incorporou aos documentos lexislativos no ano 2016: que significa esta incorporación?, que é ou que define o patrimonio inmaterial?, a cal lle damos máis valor?, como se transfire e como se transforma?


Entender a historia e o uso deste termo, a súa relación de oposición e complementariedade co patrimonio material así como as ferramentas de documentación, xestión e salvagarda constituirán o punto de partida deste encontro. Para iso diriximos a mirada cara a experiencias institucionais de longo percorrido e documentos marco comúns. O Plan Nacional do Patrimonio Inmaterial ou o Atlas do Patrimonio Inmaterial en Andalucía brindarán reflexións e porán as bases para introducirnos no ecosistema teórico-metodolóxico do patrimonio inmaterial. 


Pero falar de patrimonio inmaterial é falar tamén de comunidade e aí é onde, nunha segunda parte da xornada, xorde a necesidade de amosar a diversidade de prácticas que no contexto galego podemos atopar arredor del. Un encontro que se define como un espazo de escoita, debate e aprendizaxe entre diferentes axentes e proxectos na procura dunha visión procesual, dinámica e multivocal do patrimonio inmaterial. 


A recolla transversal de ideas e a posibilidade de compartir as experiencias permitirannos pór en común os problemas, os acertos, os erros e as intuicións de cara a deseñar camiños compartidos. En definitiva, xerar un espazo para artellar unha comunidade de aprendizaxe.


* A minha avoa tem os olhos azuis coma o céu dumha manhá de janeiro. Ela case nunca sorri e poucas vezes fala, coplas esquecias e histórias dos ventos. Eu nom sei se ela gosta das crianças, mas as crianças gostamos dela, pois sempre tem um anaco de pam do "Gaupito" para nós e sobre tudo porque em secreto sabemos: que pastorea nuvens e muge lôstregos, que ela é nuveira.


Imaxe e texto da imaxe por Arinspunk
Imaxe cedida ao dominio público


Presentación
Data de celebración: 2018-05-22 10:00:00
https://youtu.be/MjyCNhyWrCg

Paula Ballesteros-Arias

María Masaguer

Cristina Sánchez-Carretero

 


Concepto(s) de Patrimonio Inmaterial: a experiencia do Atlas do Patrimonio Inmaterial de Andalucía
Data de celebración: 2018-05-22 10:15:00
https://youtu.be/gMAArkSCtm8

MARCO CONCEPTUAL / MARCO LEGAL
Presenta: Cristina Sánchez-Carretero,  Incipit - CSIC e CCG

Concepto(s) de Patrimonio Inmaterial: a experiencia do Atlas do Patrimonio Inmaterial de Andalucía
Gema Carrera, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)


O estado da cuestión en Galicia / O Plan Nacional do Patrimonio Cultural Inmaterial como instrumento de salvagarda
Data de celebración: 2018-05-22 12:00:00
https://youtu.be/SKbmOZxyayQ

MARCO CONCEPTUAL / MARCO LEGAL

O estado da cuestión en Galicia
Nieves Herrero, Asociación Galega de Antropoloxía (Agantro) e USC

O Plan Nacional do Patrimonio Cultural Inmaterial como instrumento de salvagarda 
María Pía Timón, Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE)

Tempo de traballo: silencios e achegas 2
Modera: Luisa Serrano

 


Reflexións dunha comunidade de aprendizaxe, 1
Data de celebración: 2018-05-22 16:00:00


https://youtu.be/z9uubo2ex7Y

REFLEXIÓNS DUNHA COMUNIDADE DE APRENDIZAXE
Presenta: Paula Ballesteros-Arias, Incipit - CSIC

Pablo Carpintero, Proxecto Ronsel 
Rafael Quintía, Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA)
Concha Losada, Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOI)
Santiago Veloso, Ponte nas Ondas
Mauro Sanín, aCentral Folque


Reflexións dunha comunidade de aprendizaxe, 2
Data de celebración: 2018-05-22 17:45:00


https://youtu.be/kw12uqum64U

REFLEXIÓNS DUNHA COMUNIDADE DE APRENDIZAXE
Presenta: Paula Ballesteros-Arias, Incipit - CSIC

Comba Campoi, Barriga Verde. Morreu o Demo
Julio Gómez, Música en Branco: Memoria da Agra do Orzán
Beatriz Comendador, Louceiros de Bamio
Óscar Senra, MaOs 
Primitivo Pedrosa, Confraría de Muros


Clausura
Data de celebración: 2018-05-22 19:00:00


https://youtu.be/_a6szmloEtY


Ficha técnica
Autoria
» Comba Campoy
» Pablo Carpintero
» Gema Carrera
» Beatriz Comendador
» Julio Gómez
» Nieves Herrero
» Concha Losada
» Primitivo Pedrosa
» Rafael Quintía
» Mauro Sanín
» Óscar Senra
» Luisa Serrano
» María Pía Timón
» Santiago Veloso
Coordinación
» Miguel Alonso Cambrón
» Paula Ballesteros-Arias
» María Masaguer
» Cristina Sánchez-Carretero
Organiza
» Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Participantes
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Lugar de celebración

COLABORA
Esta actividade está vinculada ao proxecto GEOARPAD, “Patrimonio cultural da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: Valoración e Innovación”, Programa de Cooperación Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020.


LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705. Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205