consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Mil e un Cunqueiros
congreso | Do 28 de setembro ao 1 de outubro de 2011
Información

En 2011 cúmprense cen anos do nacemento de Álvaro Cunqueiro Mora. Esta conmemoración supón unha oportunidade para revisar o legado do escritor mindoniense, facer balance dos estudos cunqueirianos e propiciar novas aproximacións críticas á súa obra.


A dimensión galega e universal da obra e da figura de Álvaro Cunqueiro convertérono nun factor privilexiado para a proxección de Galicia no mundo. O pensamento e a imaxinación cunqueiriana renovaron a conciencia dos propios galegos sobre si mesmos, establecendo novas pautas que contribuíron a definir a identidade galega e a imaxe do noso país.


No marco das diferentes conmemoracións que ao longo deste ano van ter lugar por toda a xeografía galega (exposicións, faladoiros, concertos, representacións teatrais…), o Consello da Cultura Galega, coa colaboración das universidades galegas, organiza o Congreso ‘Mil e un Cunqueiros’. A súa finalidade é servir de foro para o debate académico e o intercambio científico, con especial atención á presentación dos resultados das investigacións en curso sobre Álvaro Cunqueiro. O Congreso pretende ser un punto de encontro entre investigadores, profesores e estudantes da comunidade académica galega, peninsular e internacional, e favorecer o diálogo interdisciplinar e intercultural arredor da obra do mestre mindoniense.


 


Inauguración
Data de celebración: 2011-09-28 10:00:00

José María Barja Francisco Durán Manuel Fernández Ramón Villares



As miñas lecturas de Cunqueiro
Data de celebración: 2011-09-28 10:30:00


César Antonio Molina. Casa del Lector da Fundación Germán Sánchez Ruipérez


Cunqueiro nos medios de comunicación
Data de celebración: 2011-09-28 12:00:00


Montserrat Mera Fernández: “O envés das noticias ou como concibe Cunqueiro o xornalismo” 
Juan Miguel Ribera Llopis: “Álvaro Cunqueiro en las páginas de Destino (1961-1976): estrategias a favor de un imaginario ibérico en castellano” (I) 
María Victoria Navas Sánchez-Élez: ““Álvaro Cunqueiro en las páginas de Destino (1961- 1976): estrategias a favor de un imaginario ibérico en castellano” (II) 
Carmen Mejía Ruiz: “Álvaro Cunqueiro en las páginas de Destino (1961-1976): estrategias a favor de un imaginario ibérico en castellano” (III)


Achegas á biografía cunqueiriana
Data de celebración: 2011-09-28 13:00:00


X. L. Franco Grande. Escritor
Rexina Vega. Universidade de Vigo 
Xosé M. Dasilva. Universidade de Vigo


As artes plásticas e escénicas dialogan con Cunqueiro I
Data de celebración: 2011-09-28 16:30:00


Afonso Becerra de Becerreá: “A dramática performativa e plástica de Álvaro Cunqueiro” 
Inma López Silva: “Cunqueiro e a teatralidade, mitos e verdades” 
Emilie Lumiere: “Rúa 26 y Xan, o bó conspirador: influencia y superación de las vanguardias en el primer teatro de Álvaro Cunqueiro


De re iuridica
Data de celebración: 2011-09-28 17:15:00


Xosé Luís Janeiro Espiñeira e Beatriz Vázquez Rosales: “Interpretación das fórmulas xurídicas empregadas por Álvaro Cunqueiro na súa prosa literaria e a tradución ao francés” 
Luís Rodríguez Ennes e Luísa Blanco Rodríguez: “Un intento de achegamento ás ideas xurídicas de Álvaro Cunqueiro


Cunqueiro e os medios de comuniciación
Data de celebración: 2011-09-28 18:00:00


Miguel Somovilla. Director de comunicación da RAE 
Iago Castro. Universidade de Vigo 
Manuel Outeiriño. Universidade de Santiago de Compostela


Álvaro Cunqueiro, unha mirada holística
Data de celebración: 2011-09-28 19:30:00


Anxo Tarrío. Universidade de Santiago de Compostela


A cuestión dos xéneros literarios na obra de Cunqueiro
Data de celebración: 2011-09-29 09:30:00


Carmen Fernández Pérez Sanjulián: “Sobre a intertextualidade e o entrecruzamento de xéneros na obra de Álvaro Cunqueiro” 
Xosé Antonio López Silva: "A haxiografía como recurso de subversión textual. Adaptacións e desintegracións dos modelos discursivos do xénero haxiográfico na narrativa de Álvaro Cunqueiro
Massimilla Pialorsi: “La metaliteratura en la poética de Álvaro Cunqueiro” 
Maria do Carmo Pinheiro Silva Cardoso Mendes: “Animales y humanos: Álvaro Cunqueiro y Miguel Torga


Álvaro Cunqueiro, José A. Veiga e a literatura fantástica
Data de celebración: 2011-09-29 12:00:00


Regina Zilbermann. Universidade de Rio Grande do Sul


O herdo de Cunqueiro
Data de celebración: 2011-09-29 13:00:00


X.M. Álvarez Cáccamo. Escritor 
Francisco Salinas. Universidade da Coruña 
Xosé Miranda. Escritor


A recepción da obra cunqueiriana I
Data de celebración: 2011-09-29 16:30:00


Alex Alonso Nogueira: “O Cunqueiro de González-Millán ou a fin da confianza na literatura” 
Carlos Manuel Callón Torres: “Por que o Consello da Cultura Galega dedica un congreso ao centenario de Álvaro Cunqueiro e non ao de Ricardo Carvalho Calero e outras reflexións sobre as canonizacións” 
Florentino Pérez García: “Un achegamento a San Gonzalo


Cando xogan dobre a novela e o seu autor. Proceso de configuración textual de Merlín e familia / Merlín y familia
Data de celebración: 2011-09-29 18:30:00


Martine Roux. Universidade de Angers


A recepción da obra cunqueiriana II. Cunqueiro no ámbito infanto-xuvenil
Data de celebración: 2011-09-30 09:30:00


Cristina Novoa Fernández e Pilar Sampedro Martínez: “Maleta Álvaro Cunqueiro” 
Montse Pena Presas: “A pegada de Álvaro Cunqueiro na literatura infantil e xuvenil galega: un camiño vizoso


Cunqueiro e o seu tempo
Data de celebración: 2011-09-30 10:00:00


Cristina Martínez Tejero: “A trajetória ambivalente de Cunqueiro: tomadas de posição e atuações no sistema cultural galego e espanhol durante o tardofranquismo” 
Olivia Rodríguez González: “Cunqueiro e os escritores de Galicia nos anos 50: actividades da A.C.I. e colaboracións en revistas” 
María Dolores Villanueva Gesteira: “Álvaro Cunqueiro na órbita de Galaxia. A recuperación do escritor


Achegas biográficas
Data de celebración: 2011-09-30 10:30:00


Xosé Luís Cochón Touriño: “Cunqueiro e Antonio Odriozola” 
Joaquim Ventura Ruíz: “Os papeis cunqueiriáns de Fernando Pérez Barreiro-Nolla


As artes plásticas e escénicas dialogan con Cunqueiro II
Data de celebración: 2011-09-30 11:00:00


Xavier Castiñeira Blanco: “O dondo sabor das mazás: unha aproximación escénica ás obras dramáticas surrealistas de Cunqueiro” 
Xaime Estévez Vila: “Músicas para Cunqueiro” 
Camilo Fernández Valdehorras: “Dinamarca e vento ou un Don Hamlet de Cunqueiro nada incerto á sombra da dramaturxia de T.S. Eliot e á luz da hermenéutica simbolista cristiá


Cunqueiro en castelán. Breve historia dunha recepción
Data de celebración: 2011-09-30 12:00:00


Fernando Valls. Universitat de Barcelona/Universidade de Berlín


O popular en Cunqueiro
Data de celebración: 2011-09-30 13:00:00


María Xesús Nogueira. Universidade de Santiago de Compostela 
Camino Noia. Universidade de Vigo 
Marcial Gondar. Universidade de Santiago de Compostela


Cunqueiro e as tradicións literarias universais
Data de celebración: 2011-09-30 17:00:00


Félix Francisco Castro Vicente: “Do diccionario infernal ao diccionario dos anxos: Collin de Plancy e Álvaro Cunqueiro” 
Rubén Jarazo Álvarez: “As referencias musicais na obra shakesperiana de Álvaro Cunqueiro: O incerto Señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca” 
Antonio Francisco Pedrós-Gascón: “La recuperación de la literatura caballeresca en la obra de Álvaro Cunqueiro: género literario e ideología en la España del franquismo


O popular en Cunqueiro
Data de celebración: 2011-09-30 18:00:00

José Manuel Eiros Bouza: “A Mediciña popular na obra de Álvaro Cunqueiro” 
José Luís Forneiro: “Álvaro Cunqueiro e o romanceiro de tradição oral


Os lugares do intelectual
Data de celebración: 2011-09-30 19:00:00


Jordi Gràcia. Universidade de Barcelona


Álvaro Cunqueiro e o fetichismo sentimental
Data de celebración: 2011-10-01 10:00:00


Alberto Moreiras. TAMU, Texas A&M University


Os outros mundos de Cunqueiro
Data de celebración: 2011-10-01 11:00:00


César C. Morán Fraga. Escritor 
Carlos P. Martínez Pereiro. Universidade da Coruña 
María Xesús Lama. Universitat de Barcelona


Álvaro Cunqueiro e a tradición literaria anglófona
Data de celebración: 2011-10-01 13:00:00


John Rutherford. Universidade de Oxford


Clausura
Data de celebración: 2011-10-01 13:30:00



Ficha técnica
Autoria
» Jordi Gràcia
» Thomas Harrington
» César Antonio Molina
» Alberto Moreiras
» Martine Roux
» John Rutherford
» Anxo Tarrío Varela
» Fernando Valls
» Regina Zilbermann
Comisión organizadora
» Manuel Forcadela
» Teresa López Fernández
» Dolores Vilavedra
Comité científico
» Xosé Luís Axeitos
» Basilio Losada
» Carlos P. Martínez Pereiro
» María Camiño Noia
» Craig Patterson
» Aldo Ruffinatto
» Anxo Tarrío Varela
» Elías Torres
» Darío Villanueva
Comité de honra
» José María Barja
» Abel Caballero
» Juan José Casares Long
» Orlando González Cruz
» Salustiano Mato de la Iglesia
» Roberto Varela Fariña
» Ramón Villares
Participante
» Xosé María Álvarez Cáccamo
» Iago Castro Buerger
» Xosé Manuel Dasilva
» Xosé Luís Franco Grande
» Marcial Gondar
» María Xesús Lama
» Carlos P. Martínez Pereiro
» Xosé Miranda
» César Morán
» María Xesús Nogueira
» María Camiño Noia
» Manuel Outeiriño
» Francisco Salinas
» Miguel Somovilla
» Rexina Vega
Relator/a
» Álex Alonso
» Afonso Becerra de Becerreá
» Luísa Blanco
» Carlos Callón
» Xavier Castiñeira
» Félix Francisco Castro
» Luís Cochón
» José María Eiros
» Xaime Estévez Vila
» Carme Fernández Pérez-Sanjulián
» Camilo Fernández Valdehorras
» José Luís Forneiro
» Xosé Luís Janeiro
» Rubén Jarazo
» Inmaculada López Silva
» Xosé Antonio López Silva
» Emilie Lumiere
» Cristina Martínez Tejero
» Carmen Mejía Ruiz
» Montserrat Mera
» María Victoria Navas Sánchez-Élez
» Cristina Novoa
» Antonio Francisco Pedrós-Gascón
» Montse Pena
» Florentino Pérez García
» Massimilla Pialorsi
» Juan Miguel Ribera Llopis
» Luís Rodríguez Ennes
» Olivia Rodríguez González
» Pilar Sampedro
» Maria do Carmo Pinheiro Silva
» Beatriz Vázquez Rosales
» Joaquim Ventura Ruíz
» María Dolores Villanueva Gesteira
Participantes
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Lugar de celebración

LUGAR
Inauguración

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro s/n
15705 Santiago de Compostela


Desenvolvemento
Paraninfo da Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña


Clausura
Auditorio Municipal de Vigo
Praza do Rei, 1
36202 Vigo