consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Cultura e empresa, cultura e emprego
encontro | Mércores, 20 de xaneiro de 2010
Información


Ficha técnica
Participante
» Xavier Campos
» Pilar López Alves
» María del Pilar Osuna
» Dores Torrado
Organiza
» Federación de Cooperativas SINERXIA
» Federación Galega Xestores Culturais
Lugar de celebración
20 de xaneiro na Biblioteca do Consello da Cultura Galega