consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Diccionario do surrealismo e surrealistas
presentación | Sábado, 26 de febreiro de 2010
Información


Ficha técnica
Participante
» Xosé Manuel Acuña
» Andrés Fariña
» Natalia Fernández Segarra
» Xesús González Ferro
Lugar de celebración
26 de febreiro de 2010 ás 12 horas. Consello da Cultura Galega