consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Seminario sobre lingua, sociedade e política en Galicia. Modelos de oficialidade / linguas e ensino.
seminario | 4 sesións: 1 de decembro de 2009; 16 de marzo, 4 de maio e 29 de xuño de 2010.
Información
A amplitude e intensidade que están adquirindo os debates sobre a lingua en Galicia, e moi particularmente a súa relevancia política, levounos a considerar a necesidade dun foro de reflexión sobre a situación sociolingüística de Galicia, a súa evolución recente e as fórmulas desexables para o futuro, tendo en conta o marco estatal español e o ámbito lusobrasileiro, cos que sen dúbida mantemos unha estreita relación.

O seminario desenvolverase en catro sesións, ao longo dos meses de decembro de 2009 a xuño de 2010, e cada unha delas xirará arredor de varios temas monográficos. Na primeira, que terá lugar en decembro de 2009, analizarase a situación sociolingüística actual. A segunda sesión, en marzo de 2010, xirará arredor dos modelos posibles de oficialidade e mais da regulación lingüística no sistema educativo. En maio de 2010 haberá unha terceira sesión, na que se reflexionará sobre a situación sociolingüística nos medios de comunicación e no ámbito socioeconómico. O seminario pecharase cunha cuarta sesión, en xuño de 2010, na que se debaterá sobre os modelos de convivencia para o futuro e se recollerán as principais conclusións das catro sesións.
Análise xeral: a política lingüística do Estado.
Data de celebración: 2010-03-16 09:30:00

Xavier Ferreira Ángel López Xosé Henrique Monteagudo Goretti SanmartínModelos xerais de regulación institucional do plurilingüismo en Europa.
Data de celebración: 2010-03-16 11:00:00

Xesús Costas A. Kraus Xosé Henrique MonteagudoTipoloxías de política lingüística: comparación Irlanda / Euskadi.
Data de celebración: 2010-03-16 12:30:00

Josu Mezu Xosé Henrique Monteagudo Xavier VilharO estatus legal do galego.
Data de celebración: 2010-03-16 16:00:00

Rosario Álvarez Alba Nogueira Luís VillaresAs linguas no sistema educativo galego.
Data de celebración: 2010-03-16 17:30:00

Rosario Álvarez Valentina Formoso Miguel Pérez Bieito SilvaIntrodución do uso vehicular das linguas extranxeiras no currículo educativo. Modelos europeos.
Data de celebración: 2010-03-16 18:30:00

Rosario Álvarez José Manuel Vez
Ficha técnica
Colabora
» Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Lugar de celebración
Consello da Cultura Galega