consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Xornadas sobre igualdade
xornada | 17 e 18 de novembro de 2011
Información

A igualdade é un concepto medular de todo o pensamento político dende a súa orixe. O propio concepto de xustiza reenvía a el, como aequitas. Está na base da modernidade; é un dos presupostos da nosa autocomprensión como suxeitos e cidadáns, e eixe fundamental da orde democrática. De maneira xa permanente, Aristóteles cifrábaa como unha das súas características esenciais. Desde as súas primeiras formulacións polos movementos sociais e o pensamento político o concepto de igualdade non deixou de estenderse e complicarse. Do ámbito xurídico-político ao económico, de aquí ao das loitas de xénero e culturais, ao espazo transnacional e incluso interespecífico a igualdade reclama incesantemente novos dominios de implantación. E ao mesmo tempo que a súa esixencia facíase irresistible e indiscutible, os criterios de aplicación diversificáronse e afondáronse de sorte que o asentimento na súa pertinencia contrasta coa discrepancia nas formas da súa concreción. Os últimos corenta anos de teoría e filosofía política significaron un afondamento sen parangón neste concepto. Nun momento, pois, de avance teórico e irrupción da igualdade en novos campos pero tamén de incremento en proporcións ata o de agora descoñecidas das diferencias económico-sociais intra e internacionais resulta de todo punto oportuno o seu debate.


Nas xornadas que propoñemos debateranse especialmente eses tres ámbitos de problemas en torno o concepto de igualdade: os seu distintos campos de aplicación, a pluralidade de criterios na súa concepción, e a situación actual da súa existencia.


Inauguración
Data de celebración: 2011-11-17 10:00:00

María Xosé Agra Jorge Álvarez Ramón VillaresIgualdade, sustentabilidade e cidadanía ecolóxica
Data de celebración: 2011-11-17 10:30:00

Ramón Maiz, Universidade de Santiago de Compostela


Os Muitos e os Poucos. Quem conta para quê - analisando as dinâmicas de igualdade, participação e inclusão na experiência do orçamento participativo
Data de celebración: 2011-11-17 12:30:00

Marta Nunes da Costa, CEHUM, Universidade do Minho


Interrogantes sobre la igualdad
Data de celebración: 2011-11-17 16:30:00

Juan Ramón Capella, Universitat de Barcelona


Igualdade, poder e saber: o debate feminista no seo da ciencia política
Data de celebración: 2011-11-17 18:00:00

Marta Lois, Universidade de Santiago de Compostela


La igualdad como condición de la libertad. Cómo garantizar la existencia material a toda la población
Data de celebración: 2011-11-18 10:30:00

Daniel Raventós, Universitat de Barcelona


Libertad (liberalismo) versus igualdad (democracia social)
Data de celebración: 2011-11-18 12:30:00


Ignacio Sotelo, Freie Universität Berlin


¿Por qué hay que salir de la crisis con más igualdad de género?
Data de celebración: 2011-11-18 16:30:00

Lina Gálvez, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla


Eguaglianza e differenza. Per una crita della democrazia identitaria
Data de celebración: 2011-11-18 18:00:00

Giacomo Marramao, Università degli Studi Roma Tre