consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Poder brando e diplomacia cultural en Galicia
xornada | Na Illa de San Simón (Redondela), 7 e 8 de xuño de 2012
Información

A cultura é un dos grandes valores do país e pode ser utilizada para difun­dir a imaxe de Galicia no exterior e para mellorar as relacións con outros países e comunidades. No século XXI movémonos nun entorno onde practicamente calquera ten capacidade para influenciar nos outros en calquera lugar do mun­do. Internet, a televisión, o deporte e o turismo súmanse á pluralidade de axen­tes da cultura. A cultura, por outra banda, é un instrumento da "soft diplomacy". No campo da diplomacia pública, a cultura é unha ferramenta de gran impor­tancia para dispor de influencia exterior. Esta aposta estratéxica por desvincu­lar cidadanía e cultura dun país dos seus dirixentes e traballar para crear unha sociedade civil transnacional e transcultural baseada no respecto e fomento da diversidade é un dos aportes do modelo. Non obstante, a diplomacia cultural pública debe apoiar os obxectivos do goberno e traballar nun marco estratéxico determinado.


INAUGURACIÓN
Data de celebración: 2012-06-07 10:00:00
A CULTURA, RECURSO ESTRATÉXICO DA POLÍTICA EXTERIOR
Data de celebración: 2012-06-07 10:30:00Flavio Wolf
Flavio Wolf de Aguiar, Profesor emérito da Universidade de Sao Paulo e profesor da Universidade Libre de Berlín
OS GOBERNOS LOCAIS E A PROMOCIÓN EXTERIOR DA IDENTIDADE. O CASO DA EMIGRACIÓN MEXICANA EN ESTADOS UNIDOS
Data de celebración: 2012-06-07 12:00:00Manuel Martínez
Manuel Martínez Justo, presidente da Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
A PROXECCIÓN EXTERIOR DA CULTURA GALEGA: POLÍTICAS, ACTORES, ESCENARIOS
Data de celebración: 2012-06-07 17:00:00Moderador: Ramón Villares Manuel Blanco, membro da Comisión de Acción Exterior do Consello da Cultura Galega Xulio Ríos, director do IGADI Antón Reixa, produtor audiovisual Xosé Ballesteros, Director de Kalandraka
CONCEPTOS E PRÁCTICAS DE DIPLOMACIA CULTURAL. UN RECURSO DE POLÍTICA EXTERIOR PARA LA ERA GLOBAL
Data de celebración: 2012-06-08 10:00:00Edgar Montiel, UNESCO
POLÍTICA CULTURAL E DIPLOMACIA PÚBLICA
Data de celebración: 2012-06-08 12:00:00
Alfons Martinell Sempere, Director da Cátedra Unesco: “Políticas Culturais e Cooperación” e profesor titular da Universidade de Girona
Conclusións
Data de celebración: 2012-06-08 13:30:00