consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


III Xornadas sobre boas prácticas na conservación do patrimonio cultural
xornada | Xoves, 27 de setembro de 2012
Información

Trátase de encadrar o que entendemos por “xestión” do patrimonio cultural e cales son as responsabilidades das diversas profesións que interveñen, para despois entender a discusión posterior. Diferenciar “valoración” (ou catalogación), difusión e protección, así como as responsabilidades de cada grupo. Nesta visión trataríase de facer comprender a complexidade (e esixible interdisciplinaridade) da tarefa, non limitada a unha profesión senón a un conxunto delas (tamén avogados, químicos, enxeñeiros, etc.). Sobre unha introdución xeral á “xestión” abordarase unha descrición máis detallada das intervencións directas sobre patrimonio inmoble (incluíndo os elementos mobles que integra).


Actividade profesional en patrimonio cultural: xestión, protección, conservación
Data de celebración: 2012-09-27 09:00:00

Fernando Carrera Iago Seara Ramón Villares

Fernando Carrera María García-Alén

Beatriz Comendador Lois Méndez Iago Seara Ramón Yzquierdo

Ramón Villares

Fernando Carrera (ESCRBCG) e María García-Alén (CCG) 


Os oficios do patrimonio: a historia, a arquitectura, a conservación-restauración
Data de celebración: 2012-09-27 10:30:00

Coordina: Iago Seara (CCG) 
Relatores: Beatriz Comendador (Universidade de Vigo), Lois Méndez (Museo de Ourense), Ramón Yzquierdo Perrín (CCG)


Regulación administrativa, regulación profesional, regulación da calidade
Data de celebración: 2012-09-27 12:30:00

José Aguiño Manuel Chaín Antonio Roma Alfredo Vigo

Coordina: Alfredo Vigo (CCG) 
Relatores: Manuel Chaín (Xunta de Galicia), Antonio Roma (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia), José Aguiño (Asociación Profesional CRG)


Retos nas intervencións de conservación do PC inmoble: interdisciplinaridade, calidade, regulación, criterios, formación, etc.
Data de celebración: 2012-09-27 16:00:00

Juan M. Monterroso Teresa Nieto Bieito Pérez Yolanda Porto

José Aguiño Fernando Carrera María García-Alén Juan M. Monterroso Teresa Nieto Iago Seara

Coordina: Bieito Pérez Outeiriño (CCG) 
Relatores: Teresa Nieto (Xunta de Galicia), Yolanda Porto (ACRE), Juan Monterroso (USC)


Debate final e conclusións
Data de celebración: 2012-09-27 17:30:00

Participantes: 
Fernando Carrera (ESCRBCG)
María García-Alén (CCG)
Iago Seara (CCG)
Teresa Nieto (Xunta de Galicia)
José Aguiño (Asociación Profesional CRG)
Juan Monterroso (USC) 


Hemeroteca
27-09-2012
Siga en directo a "III XORNADAS SOBRE BOAS PRÁCTICAS NA CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL"
Ficha técnica
Coordinación
» Fernando Carrera
Participante
» José Aguiño
» Manuel Chaín
» Beatriz Comendador
» Lois Méndez
» Juan M. Monterroso
» Teresa Nieto
» Bieito Pérez Outeiriño
» Yolanda Porto
» Antonio Roma
» Iago Seara
» Alfredo Vigo
» Ramón Yzquierdo Perrín
Relator/a
» Fernando Carrera
» María García-Alén García
Colabora
» ARCOBENS
Organiza
» Consello da Cultura Galega
» Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais en Galicia
Participantes
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Lugar de celebración

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tlfno. 981957202