consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Galicia na sociedade do coñecemento
foros | Do 3 ao 4 de abril de 2008
Información
O obxectivo deste foro de debate é facer unha achega á situación de Galicia na sociedade do coñecemento a través de tres perspectivas: económica, sociolóxica e tecnolóxica. Seguindo eses puntos de vista, o encontro organízase arredor de tres temas centrais: Galicia e a globalización, os cidadáns na sociedade da información, Galicia e as tecnoloxías da información e do coñecemento.A sociedade do coñecemento convértese cada vez máis nun elemento central da vida das sociedades desenvolvidas contemporáneas, tanto nos aspectos sociais como nos económicos e culturais. Na base deste fenómeno está a gran revolución tecnolóxica da información producida nas últimas tres décadas, período en que a extraordinaria multiplicación da capacidade de distribuír fluxos de información foi proporcional á división dos seus custos. A chamada globalización económica e súa principal manifestación, a financeira, non se explican sen ese dato, o mesmo que ocorre co cambio nos costumes e hábitos de amplos sectores da poboación.
Galicia na sociedade da información
Data de celebración: 2008-04-03 00:00:00

Divina Frau Inma Tubella

Ana Belén Fernández
Relatoras: - Divina Frau Meigs. Université de la Sorbonne Nouvelle. Paris III - Inma Tubella. Reitora Universitat Oberta de Catalunya Retrucante: - Anabel Fernández Souto. Universidade de Vigo
Galicia e a globalización
Data de celebración: 2008-04-04 00:00:00

Guillermo de la Dehesa Felipe Serrano

Santiago Lago
Relatores: - Guillermo de la Dehesa Chairman of the Center for Economic and Policy Research CEPR - Felipe Serrano Universidade País Vasco Retrucante: - Santiago Lago Universidade de Vigo
Galicia e as tecnoloxías da información
Data de celebración: 2008-04-04 00:00:00

Luís Castedo José Luís Fernández Fernando Pérez
Relator: - Fernando Pérez González Director Centro Tecnolóxico das Telecomunicacións de Galicia Retrucantes: - José Luis Fernández Carnero Director Estratexia Televés - Luis Castedo Universidade A Coruña
Ficha técnica
Lugar de celebración