consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

eventos realizados

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1988 1987 1985 1983 0

CICLO

Dramaturxias itinerantes
30 de novembro de 2021

XORNADA

Lingua e identidade
26 de novembro de 2021

EXPOSICIóN

Afonso X e Galicia
25 de novembro de 2021

CICLO

Emilia Pardo Bazán
24 de novembro de 2021

XORNADA

ENTRE A PSICANÁLISE E A ARTE
23 de novembro de 2021

PRESENTACIóN

SIMPOSIO

Alfons X el Savi i la música
23 de novembro de 2021

XORNADA

Violencia institucional
18 de novembro de 2021

EXPOSICIóN

XORNADA

Moldes na memoria
11 de novembro de 2021

PRESENTACIóN

XORNADA

CONGRESO

EMILIA PARDO BAZÁN
25 de outubro de 2021

XORNADA

Nieves Fernández Vidueira
21 de outubro de 2021

PRESENTACIóN

FESTIVAL

XORNADA

A música afonsina en Galicia
2 de outubro de 2021

XORNADA