consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

eventos realizados

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1988 1987 1985 1983 0

ENCONTRO

CONVENIOS

CONGRESO

O século de Xelmírez
18 de novembro de 2010

ENCONTRO

Encontro con Ana Paula Laborinho
10 de novembro de 2010

ACTIVIDADE INSTITUCIONAL

XORNADA

CONFERENCIA

CICLO

Andrew Dobson
14 de outubro de 2010

EXPOSICIóN

Galicia: O sorriso de Daniel
12 de outubro de 2010

CONVENIOS

CCG e o Instituto Camôes
10 de outubro de 2010

XORNADA

Arte + Grandes eventos
6 de outubro de 2010

ENCONTRO

ENCONTRO

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

ENCONTRO

EXPOSICIóN