consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

eventos realizados por outras entidades

2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 1995 1992 1991 1985

PRESENTACIóN

Gala do libro galego
6 de maio de 2016

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PROXECCIóN

Filme «Un legado de humo»
4 de febreiro de 2016

PRESENTACIóN

Gala do libro galego
20 de novembro de 2015

PRESENTACIóN

Libro «Invisible Inmigrants»
22 de abril de 2015

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

SIMPOSIO

CONFERENCIA

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN