consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

eventos realizados por outras entidades

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2008 2003 1998 1995 1993 1992 1991 1990 1985 0

PRESENTACIóN

Gala do libro galego
6 de maio de 2016

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PROXECCIóN

Filme «Un legado de humo»
4 de febreiro de 2016

PRESENTACIóN

Gala do libro galego
20 de novembro de 2015

PRESENTACIóN

Libro «Invisible Inmigrants»
22 de abril de 2015

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

SIMPOSIO

CONFERENCIA

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN