consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

eventos realizados por outras entidades

2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 1995 1992 1991 1985 0

XORNADA

XORNADA

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

Roteiro de Creación
15 de setembro de 2010

PRESENTACIóN

IX Premio Facer País
8 de setembro de 2010

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

ACTIVIDADE INSTITUCIONAL

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

ENCONTRO