consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

eventos realizados por outras entidades

2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 1995 1992 1991 1985

PRESENTACIóN

XORNADA

XORNADA

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

Roteiro de Creación
15 de setembro de 2010

PRESENTACIóN

IX Premio Facer País
8 de setembro de 2010

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

ACTIVIDADE INSTITUCIONAL

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

ENCONTRO