consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

eventos realizados por outras entidades

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2008 2003 1998 1995 1993 1992 1991 1990 1985 0

PRESENTACIóN

XORNADA

XORNADA

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

Roteiro de Creación
15 de setembro de 2010

PRESENTACIóN

IX Premio Facer País
8 de setembro de 2010

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

ACTIVIDADE INSTITUCIONAL

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

ENCONTRO

EXPOSICIóN

EXPOSICIóN