consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

actividades 2009

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1988 1987 1985 1983 0
actividade institucional ciclo encontro exposición foros seminario xornada publicacións novas

SEMINARIO

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Huelva, do 14 de xaneiro ao 31 de xaneiro de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Mar del Plata (Arxentina) do 11 de febreiro ao 28 de febreiro de 2009

ENCONTRO

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Bos Aires (Arxentina), do 4 de marzo ao 31 de marzo de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Rosario (Arxentina), do 4 de abril ao 30 de maio de 2009

EXPOSICIóN

Galicia: O sorriso de Daniel
Bos Aires (Arxentina), do 7 de abril ao 18 de maio de 2009

XORNADA

Arte + Espazo público
6 sesións, distribuídas de abril a decembro de 2009

XORNADA

Ciencias e humanidades: dúas culturas en colisión?
28 de abril; 4, 25 e 26 de novembro de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Toulouse (Francia), do 14 de maio ao 15 de xuño de 2009

XORNADA

Recepcións de Heidegger en Galicia
Do 3 ao 4 de xuño de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Nigrán (Pontevedra), do 29 de xuño ao 30 de xullo de 2009

XORNADA

XORNADA

ENCONTRO

Estratexias culturais de Galicia no Brasil
Do 20 ao 22 de xullo de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Vedra (A Coruña), do 18 de setembro ao 17 de outubro de 2009

EXPOSICIóN

Galicia: O sorriso de Daniel
Caracas (Venezuela), do 12 de outubro ao 31 de outubro de 2009

CICLO

Galicia na London School of Economics
Durante o ano 2009 e 2010

XORNADA

Xohana Torres
29 de outubro de 2009

ACTIVIDADE INSTITUCIONAL

Proposta sobre a Lingua Galega
20 de novembro de 2009

FOROS

A comunicación e a cultura nos ámbitos locais
Do 23 ao 25 de novembro de 2009

SEMINARIO

Seminario sobre lingua, sociedade e política en Galicia. Análise da situación sociolingüística actual.
4 sesións: 1 de decembro de 2009; 16 de marzo, 4 de maio e 29 de xuño de 2010.