consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

actividades 2022

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1988 1987 1985 1983 0
ciclo exposición presentación xornada publicacións novas

EXPOSICIóN

Afonso X e Galicia
Lugo - 25 de novembro de 2021 - 17 de abril de 2022

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
Asociación Centro Cultural Libro Vivo de San Claudio, Ortigueira do 17 de decembro de 2021 ao 15 de xaneiro de 2022

PRESENTACIóN

Presentación do espazo web Proxector
Martes, 18 de xaneiro ás 10:00 horas

XORNADA

40 anos de políticas culturais, a debate
Martes, 18 de xaneiro de 2022

XORNADA

CICLO

Juan Jacinto Muñoz-Rengel
Venres, 28 de xaneiro de 2022