consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

exposición celebradas durante 2009

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1993 1992 1991 1988 1987 1985 1983 0
actividade institucional ciclo encontro exposición foros seminario xornada publicacións

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Huelva, do 14 de xaneiro ao 31 de xaneiro de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Mar del Plata (Arxentina) do 11 de febreiro ao 28 de febreiro de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Bos Aires (Arxentina), do 4 de marzo ao 31 de marzo de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Rosario (Arxentina), do 4 de abril ao 30 de maio de 2009

EXPOSICIóN

Galicia: O sorriso de Daniel
Bos Aires (Arxentina), do 7 de abril ao 18 de maio de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Toulouse (Francia), do 14 de maio ao 15 de xuño de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Nigrán (Pontevedra), do 29 de xuño ao 30 de xullo de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Vedra (A Coruña), do 18 de setembro ao 17 de outubro de 2009

EXPOSICIóN

Galicia: O sorriso de Daniel
Caracas (Venezuela), do 12 de outubro ao 31 de outubro de 2009

EXPOSICIóN

Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración
Montevideo (Uruguai), do 7 de decembro ao 31 de decembro de 2009