consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

xornada celebradas durante 2009

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1993 1992 1991 1988 1987 1985 1983 0
actividade institucional ciclo encontro exposición foros seminario xornada publicacións

XORNADA

Arte + Espazo público
Conformado por 7 sesións, distribuídas de abril a decembro de 2009

XORNADA

Ciencias e humanidades: dúas culturas en colisión?
28 de abril; 4, 25 e 26 de novembro de 2009

XORNADA

Recepcións de Heidegger en Galicia
Do 3 ao 4 de xuño de 2009

XORNADA

XORNADA

XORNADA

Xohana Torres. A dona dos mapas
29 de outubro de 2009

XORNADA

Xenes, linguas e historia de Galicia
Do 3 ao 4 de decembro de 2009

XORNADA