consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

presentación celebradas durante 2011

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1993 1992 1991 1988 1987 1985 1983 0
ciclo congreso curso encontro exposición mesa redonda presentación recital seminario xornada publicacións

PRESENTACIóN

«A Cociña Galega con Cunqueiro»
Mércores, 25 de maio de 2011

PRESENTACIóN

PRESENTACIóN

Luís Seoane. Galicia-Arxentina: unha dobre cidadanía
Na fundación Luís Seoane (A Coruña), martes, 13 de decembro de 2011