consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

exposición celebradas durante 2014

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1988 1987 1985 1983 0
ciclo Concerto conferencia encontro exposición Inauguración presentación seminario simposio xornada publicacións

EXPOSICIóN

Un canto e unha luz na noite. Asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975)
Na Sede de Turismo Rías Baixas (Pontevedra), do 13 de decembro de 2013 ao 13 de xaneiro de 2014

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
Na Casa da Cultura de Burela (Burela), do 31 de xaneiro ao 28 de febreiro de 2014

EXPOSICIóN

Rosendo Salvado: Valedor do pobo aborixe
Na Área Panorámica (Tui), do 1 de marzo ao 30 de marzo de 2014

EXPOSICIóN

Un canto e unha luz na noite. Asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975)
Na Casa de Galicia (Madrid), do 5 de marzo ao 30 de marzo de 2014

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
No Auditorio Municipal de Lalín (Lalín), do 14 de marzo ás 20:30 ao 14 de abril de 2014

EXPOSICIóN

Rosendo Salvado: Valedor do pobo aborixe
No Mosteiro de San Martiño Pinario (Santiago de Compostela), do 3 de abril ao 4 de maio de 2014

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
Na Casa da Cultura de Betanzos (Betanzos), do 1 de maio ao 31 de maio de 2014

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
Cabreiros (Xermade), do 24 de maio ao 7 de xuño de 2014

EXPOSICIóN

Os adeuses. Fotografías de Alberto Martí
No Club Español de Salvador de Bahía (Brasil), do 11 de xuño ao 31 de agosto de 2014

EXPOSICIóN

Rosendo Salvado: Valedor do pobo aborixe
No Mosteiro de Samos (Samos), do 3 de xullo ao 3 de agosto de 2014

EXPOSICIóN

Outros verbos, novas lecturas: Valle-Inclán traducido (1906-1936)
No Colexio de Fonseca (Santiago de Compostela), do 7 de xullo ao 26 de setembro de 2014

EXPOSICIóN

Os adeuses. Fotografías de Alberto Martí
Na Casa da Cultura em Fafe (Portugal), do 9 de xullo ao 30 de setembro de 2014

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
O Fontelo (Coirós), do 1 de agosto ao 13 de agosto de 2014

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
Na Casa da Xuventude de Ares (Ares), do 2 de setembro ao 9 de setembro de 2014

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
No Casino de Mugardos (Mugardos), do 17 de setembro ao 30 de setembro de 2014

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
No Casino de Franza (Mugardos), do 15 de outubro ao 30 de outubro de 2014

EXPOSICIóN

Os adeuses. Fotografías de Alberto Martí
Na Fundación Cajamar (Castellón), do 17 de outubro ao 31 de outubro de 2014

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
Na Sociedade amigos da paisaxe galega (A Coruña), do 3 de novembro ao 14 de novembro de 2014

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
No Centro Instructivo Recreativo e Social de Cervas (Ares), do 23 de novembro ao 30 de novembro de 2014

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
Na Escola de Limodre (Fene), do 1 de decembro ao 7 de decembro de 2014

EXPOSICIóN

Outros verbos, novas lecturas: Valle-Inclán traducido (1906-1936)
Na Residencia de Estudiantes de Madrid (Madrid), do 4 de decembro ao 8 de marzo de 2015

EXPOSICIóN

Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
Na Casa da Cultura de Sta Cruz de Ribadulla (Vedra), do 12 de decembro ao 24 de decembro de 2014

EXPOSICIóN

Os adeuses. Fotografías de Alberto Martí
No Instituto Cervantes de São Paulo (Brasil), do 19 de decembro de 2014 ao 15 de xaneiro de 2015