consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Centro de Documentación de Mulleres. Biblioteca Dixital: construíndo un

DATOS DO EVENTO

Centro de Documentación de Mulleres. Biblioteca Dixital: construíndo un “lugar da memoria” do Movemento Feminista do País Vasco
Xénero e documentación II: A recuperación da memoria do Movemento Feminista
Mércores, 27 de xuño de 2012

autores

entidades

Servizos