consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Mesa 2: A ordenación, a relación coa cidade e o plan especial como instrumento de xestión

DATOS DO EVENTO

Mesa 2: A ordenación, a relación coa cidade e o plan especial como instrumento de xestión
MEMORIA, CIDADANÍA, REHABILITACIÓN URBANA E XESTIÓN PATRIMONIAL
A DEBATE EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Martes, 26 de febreiro de 2019

autores

Servizos