consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

galería fotográfica / 37 a 72 de 250 /

2014. Estudos galegos na beira do Mare Balticum: Modelos e resultados (2001-2015). Javier Gómez Montero Estudos galegos na beira do Mare Balticum: Modelos e resultados (2001-2015). Javier Gómez Montero / Francisco Javier Gómez Montero
2014. Estudos galegos na beira do Mare Balticum: Modelos e resultados (2001-2015). Javier Gómez Montero Estudos galegos na beira do Mare Balticum: Modelos e resultados (2001-2015). Javier Gómez Montero / Antía Marante Arias
2014. As novas tendencias (os estudos ibéricos e trasatlánticos) na universidade estadounidense e a inserción dos estudos galegos. Thomas Harrington As novas tendencias (os estudos ibéricos e trasatlánticos) na universidade estadounidense e a inserción dos estudos galegos. Thomas Harrington / Henrique Monteagudo / Thomas Harrington
2014. Debate con María García Liñeira, María Filipowicz e Xosé Luís Regueira Debate con María García Liñeira, María Filipowicz e Xosé Luís Regueira / Xosé Luís Regueira / María Filipowicz-Rudek / María García Liñeira / Henrique Monteagudo
2014. Os cursos de verán para persoas de fóra de Galicia: balance dunha experiencia. Xosé Luís Regueira Os cursos de verán para persoas de fóra de Galicia: balance dunha experiencia. Xosé Luís Regueira / Xosé Luís Regueira
2014. Os estudos galegos en Polonia. María Filipowicz Os estudos galegos en Polonia. María Filipowicz / María Filipowicz-Rudek
2014. Os Estudos galegos ou o parente pobre dos Estudos hispánicos. Unha visión desde Oxford. María García Liñeira Os Estudos galegos ou o parente pobre dos Estudos hispánicos. Unha visión desde Oxford. María García Liñeira / María García Liñeira
2014. Debate con Álex Susanna e María José Olaziregui Debate con Álex Susanna e María José Olaziregui / María José Olaziregui / Henrique Monteagudo / Alex Susanna
2014. As culturas vasca e catalá alén das fronteiras. María José Olaziregui As culturas vasca e catalá alén das fronteiras. María José Olaziregui / María José Olaziregui
2014. As culturas vasca e catalá alén das fronteiras. Álex Susanna As culturas vasca e catalá alén das fronteiras. Álex Susanna / Alex Susanna
2014. Debate Debate
2014. O galego na Modern Language Association. Gabriel Rei Doval O galego na Modern Language Association. Gabriel Rei Doval / Henrique Monteagudo / Gabriel Rei Doval
2014. Os estudos galegos: a súa emerxencia e os novos paradigmas. Alejandro Alonso Os estudos galegos: a súa emerxencia e os novos paradigmas. Alejandro Alonso / Henrique Monteagudo / Álex Alonso
2014. A difusión da lingua española. Víctor García de la Concha A difusión da lingua española. Víctor García de la Concha / Ramón Villares / Víctor García de la Concha
2014. Inauguración Inauguración / Henrique Monteagudo / Ramón Villares
2014. O meu compromiso intelectual máis próximo a Sartre que a Camus O meu compromiso intelectual máis próximo a Sartre que a Camus / Xesús Alonso Montero
2014. A polémica entre Camus e Sartre: razóns dun desencontro A polémica entre Camus e Sartre: razóns dun desencontro / Rosa María Rodríguez Magda
2014. A literatura galega baixo a influencia dun mal francés A literatura galega baixo a influencia dun mal francés / Bieito Iglesias
2014. A interpretación do resentimento por Camus A interpretación do resentimento por Camus / Germán Cano
2014. Albert Camus: o combate pola liberdade Albert Camus: o combate pola liberdade / Francisco Jarauta
2014. Camus e Carlos Casares Camus e Carlos Casares / Damián Álvarez Villalaín
2014. Camus e a pena de morte Camus e a pena de morte / Alberto Moreiras
2014. Sobre o mal: Camus e Bataille Sobre o mal: Camus e Bataille / Miguel Morey
2014. Albert Camus, ¿máis escritor que filósofo? Albert Camus, ¿máis escritor que filósofo? / Arturo Leyte
2014. Presentación das xornadas Presentación das xornadas
2014. Cultural nationalism as a transnational communicative process: The case of Celticism Cultural nationalism as a transnational communicative process: The case of Celticism / Joep Leerssen
2014. Performance. Antifonía nº1. Ana Gesto Performance. Antifonía nº1. Ana Gesto
2014. Clausura Clausura
2014. Reflexións sobre a Galicia exterior: galeguidade, emigración e cidadanía Reflexións sobre a Galicia exterior: galeguidade, emigración e cidadanía
2014. As novas migracións entre o Sur e o Norte de Europa: cadro de fluxos e respostas políticas As novas migracións entre o Sur e o Norte de Europa: cadro de fluxos e respostas políticas
2014. Mobilidades actuais no contexto europeo: estudos de caso Mobilidades actuais no contexto europeo: estudos de caso
2014. Inmigración, emigración e nacionalidade: fronteiras difusas Inmigración, emigración e nacionalidade: fronteiras difusas
2014. Novas mobilidades. Tipoloxía e estimación de magnitudes á luz das fontes estatísticas Novas mobilidades. Tipoloxía e estimación de magnitudes á luz das fontes estatísticas
2014. Mobilidades e migracións: tendencias, actitudes e explicacións Mobilidades e migracións: tendencias, actitudes e explicacións
2014. Inauguración Inauguración
2014. Mesa redonda: Marcas privadas como dinamizadoras da industria musical Mesa redonda: Marcas privadas como dinamizadoras da industria musical