consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

galería fotográfica / 37 a 72 de 250 /

2014. Os estudos galegos: a súa emerxencia e os novos paradigmas. Alejandro Alonso Os estudos galegos: a súa emerxencia e os novos paradigmas. Alejandro Alonso / Henrique Monteagudo / Álex Alonso
2014. A difusión da lingua española. Víctor García de la Concha A difusión da lingua española. Víctor García de la Concha / Ramón Villares / Víctor García de la Concha
2014. Inauguración Inauguración / Henrique Monteagudo / Ramón Villares
2014. O meu compromiso intelectual máis próximo a Sartre que a Camus O meu compromiso intelectual máis próximo a Sartre que a Camus / Xesús Alonso Montero
2014. A polémica entre Camus e Sartre: razóns dun desencontro A polémica entre Camus e Sartre: razóns dun desencontro / Rosa María Rodríguez Magda
2014. A literatura galega baixo a influencia dun mal francés A literatura galega baixo a influencia dun mal francés / Bieito Iglesias
2014. A interpretación do resentimento por Camus A interpretación do resentimento por Camus / Germán Cano
2014. Albert Camus: o combate pola liberdade Albert Camus: o combate pola liberdade / Francisco Jarauta
2014. Camus e Carlos Casares Camus e Carlos Casares / Damián Álvarez Villalaín
2014. Camus e a pena de morte Camus e a pena de morte / Alberto Moreiras
2014. Sobre o mal: Camus e Bataille Sobre o mal: Camus e Bataille / Miguel Morey
2014. Albert Camus, ¿máis escritor que filósofo? Albert Camus, ¿máis escritor que filósofo? / Arturo Leyte
2014. Presentación das xornadas Presentación das xornadas
2014. Cultural nationalism as a transnational communicative process: The case of Celticism Cultural nationalism as a transnational communicative process: The case of Celticism / Joep Leerssen
2014. Performance. Antifonía nº1. Ana Gesto Performance. Antifonía nº1. Ana Gesto
2014. Clausura Clausura
2014. Reflexións sobre a Galicia exterior: galeguidade, emigración e cidadanía Reflexións sobre a Galicia exterior: galeguidade, emigración e cidadanía
2014. As novas migracións entre o Sur e o Norte de Europa: cadro de fluxos e respostas políticas As novas migracións entre o Sur e o Norte de Europa: cadro de fluxos e respostas políticas
2014. Mobilidades actuais no contexto europeo: estudos de caso Mobilidades actuais no contexto europeo: estudos de caso
2014. Inmigración, emigración e nacionalidade: fronteiras difusas Inmigración, emigración e nacionalidade: fronteiras difusas
2014. Novas mobilidades. Tipoloxía e estimación de magnitudes á luz das fontes estatísticas Novas mobilidades. Tipoloxía e estimación de magnitudes á luz das fontes estatísticas
2014. Mobilidades e migracións: tendencias, actitudes e explicacións Mobilidades e migracións: tendencias, actitudes e explicacións
2014. Inauguración Inauguración
2014. Mesa redonda: Marcas privadas como dinamizadoras da industria musical Mesa redonda: Marcas privadas como dinamizadoras da industria musical
2014. Iniciativas de financiamento para proxectos musicais a partir do financiamento privado: estado da cuestión. Iniciativas de financiamento para proxectos musicais a partir do financiamento privado: estado da cuestión. / Xaime Fandiño / Maximino Zumalave Caneda
2014. Unha segunda ilustración no século XXI? Unha segunda ilustración no século XXI?
2014. A ollada crítica sobre a obra e Feijoo de dúas intelectuais galegas: Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán A ollada crítica sobre a obra e Feijoo de dúas intelectuais galegas: Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán
2014. Feijoo nos inicios da historiografía da cultura Feijoo nos inicios da historiografía da cultura
2014. Vixencia actual do pensamento xurídico-social de Feijoo Vixencia actual do pensamento xurídico-social de Feijoo
2014. Presenza de Feijoo en Galicia Presenza de Feijoo en Galicia
2014. Inauguración Inauguración
2014. Presentación Presentación
2014. As Sonatas de Valle-Inclán en inglés: traizón ou colaboración? As Sonatas de Valle-Inclán en inglés: traizón ou colaboración? / Dru Dougherty
2014. Do celtismo e atlantismo ao internacionalismo: motivos para traducir e ler a Valle-Inclán Do celtismo e atlantismo ao internacionalismo: motivos para traducir e ler a Valle-Inclán / Rosario Mascato Rey
2014. Valle-Inclán por Europa. Aspectos da internacionalización da súa obra Valle-Inclán por Europa. Aspectos da internacionalización da súa obra / Javier Serrano Alonso