consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

galería fotográfica / 901 a 923 de 923 /

2010. Seoane e o Laboratorio de Formas. Seoane e o Laboratorio de Formas / Antón Patiño Pérez
2010. O exilio e os galeguistas do interior: acordos e disidencias. O exilio e os galeguistas do interior: acordos e disidencias / Xusto G. Beramendi
2010. Un testemuño. Cultura e compromiso. Un testemuño. Cultura e compromiso / Xosé Luís Méndez Ferrín
2010. O compromiso como posición no campo cultural. Luís Seoane no campo cultural galego. Cultura e compromiso. O compromiso como posición no campo cultural. Luís Seoane no campo cultural galego. Cultura e compromiso / Arturo Casas
2010. A "descoberta" de Galicia por Seoane: unha cultura, un pobo. A "descoberta" de Galicia por Seoane: unha cultura, un pobo / Xosé Luís Axeitos
2010. A Idade Media na obra escrita de Luis Seoane. O medievalismo en Seoane. A Idade Media na obra escrita de Luis Seoane. O medievalismo en Seoane.
2010. A arte medieval como esencia da modernidade. O medievalismo en Seoane / Manuel Castiñeiras
2010. Seoane en el arte argentino / Rodrigo Gutiérrez
2010. Luís Seoane en las redes de la cultura antifascista / Diana Wechsler
2010. Los exiliados gallegos en la política argentina (1936-1976) / Luis Alberto Romero
2010. Cultura y política entre dos mundos: debates intelectuales y tramas de sociabilidad (1936-1966) / Fernando Devoto
2010. Política dos exiliados e política dos emigrados: convivencia e conflicto / Xosé M. Núñez Seixas
2010. Galicia en Buenos Aires. Instituciones y redes culturales de la emigración gallega / Hernán Díaz
2010. O "fardel" galego de Seoane ata 1936 / María Luisa Sobrino Manzanares
2010. Las Argentinas de Luís Seoane / Beatriz Sarlo
2010. Inauguración oficial do Congreso / Silvia Longueira / Roberto Varela Fariña / Ramón Villares / Alberto Ruíz
2010. Introdución do uso vehicular das linguas extranxeiras no currículo educativo. Modelos europeos. Introdución do uso vehicular das linguas extranxeiras no currículo educativo. Modelos europeos. / José Manuel Vez / Rosario Álvarez Blanco
2010. As linguas no sistema educativo galego. As linguas no sistema educativo galego. / Bieito Silva / Rosario Álvarez Blanco / Valentina Formoso / Miguel Pérez Pereira
2010. O estatus legal do galego. O estatus legal do galego. / Alba Nogueira / Rosario Álvarez Blanco / Luís Villares
2010. Tipoloxías de política lingüística: comparación Irlanda / Euskadi. Tipoloxías de política lingüística: comparación Irlanda / Euskadi. / Josu Mezu / Henrique Monteagudo / Xavier Vilhar
2010. 2ª sesión do seminario sobre Lingua, Sociedade e Política en Galicia. Modelos de oficialidade / linguas e ensino
2010. Modelos xerais de regulación institucional do plurilingüismo en Europa. Modelos xerais de regulación institucional do plurilingüismo en Europa. / A. Kraus / Henrique Monteagudo / Xesús Costas
2010. Análise xeral: a política lingüística do Estado. Análise xeral: a política lingüística do Estado. / Ángel López García-Molíns / Henrique Monteagudo / Xavier Ferreira / Goretti Sanmartín
2010. 2ª sesión do seminario sobre Lingua, Sociedade e Política en Galicia. Modelos de oficialidade / linguas e ensino / Ángel López García-Molíns / Xavier Ferreira / Goretti Sanmartín / Henrique Monteagudo
2010. Presentación do ditame do CCG sobre as Bases para a elaboración dun decreto de plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia Presentación do ditame do CCG sobre as Bases para a elaboración do decreto do plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia / Henrique Monteagudo / Ramón Villares
2009. Diagnose: evolución da situación sociolingüística en Galicia nos últimos anos. Diagnose: evolución da situación sociolingüística en Galicia nos últimos anos. / Mauro Fernández Rodríguez / Henrique Monteagudo / Xaime Subiela
2009. Diagnose: a política lingüística das administracións galegas nos últimos anos. Diagnose: a política lingüística das administracións galegas nos últimos anos. / Antón Losada Trabada / Henrique Monteagudo
2009. Análise: política, sociedade e lingua en España e Galicia nos últimos anos. Análise: política, sociedade e lingua en España e Galicia nos últimos anos. / Manuel Bragado / Xosé M. Núñez Seixas
2009. Análise xeral: política e conflictos lingüísticos no Estado español Análise xeral: política e conflictos lingüísticos no Estado español / Albert Branchadell / Antón Baamonde
2009. Inauguración do Seminario Inauguración do Seminario / Ramón Villares / Henrique Monteagudo
2009. Presentación da proposta do CCG sobre a lingua galega / Henrique Monteagudo / Ramón Villares / Victor F. Freixanes
2009. María do Cebreiro, Chus Pato, Lara Rozados, María Xosé Queizán e Lupe Gómez, durante a xornada dedicada a Xohana Torres: 1ª parte Clandestina abordaxe, onda que rompe
2009. María do Cebreiro, Chus Pato, Lara Rozados, María Xosé Queizán e Lupe Gómez, durante a xornada dedicada a Xohana Torres: 2ª parte Clandestina abordaxe, onda que rompe
2009. María Xosé Queizán durante a xornada dedicada a Xohana Torres: 1ª parte Clandestina abordaxe, onda que rompe
2009. María Xosé Queizán durante a xornada dedicada a Xohana Torres: 2ª parte Clandestina abordaxe, onda que rompe
2009. Chus Pato durante a xornada dedicada a Xohana Torres: 1ª parte Clandestina abordaxe, onda que rompe