consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

galería fotográfica / 901 a 923 de 923 /

2010. Arte + Grandes eventos: Conferencia de Arturo Rodríguez Morató Arturo Rodríguez Morató / Arturo Rodríguez Morató
2010. Presentación das xornadas Arte + Grandes eventos Arte + Grandes eventos / Miguel von Hafe / Ramón Villares / María Luisa Sobrino Manzanares
2010. Ramón Máiz e Ernesto Laclau A articulación e os límites da metáfora / Ramón Maiz Suárez / Ernesto Laclau
2010. Felix Duque O neohumanismo da non cidade / Félix Duque / Ramón Maiz Suárez / Ramón Villares
2010. Díaz Polanco Tesis sobre diversidad, identidad y globalización / Polanco
2010. Darío Villanueva A cultura, da galaxia Gutenberg á galaxia Internet / Darío Villanueva / Ramón Villares
2010. Ramón Máiz, Ramón Villares e Darío Villanueva A cultura, da galaxia Gutenberg á galaxia Internet / Ramón Maiz Suárez / Ramón Villares / Darío Villanueva
2010. A identidade como reclamo publicitario A identidade como reclamo publicitario / Jesús Pérez / Alberto Dafonte
2010. Experiencias de intervención no sector comercial Experiencias de intervención no sector comercial / Beatriz Bascoi / Concepción Cochón / Rosa Moreiras
2010. Proxecta: Toupa.net. Cultura para levar Toupa.net. Cultura para levar / Sergio Lago / Txiki Calvo
2010. A Rede de Dinamización Lingüística A Rede de Dinamización Lingüística / Concepción Cochón / Cristina Ruibal / Valentín García Gómez
2010. A acción colectiva pola lingua A acción colectiva pola lingua / Goretti Sanmartín / Carlos Callón / Valentina Formoso / Xavier P. DoCampo / Marcelino Fernández Mallo
2010. Proxecta: Galeoke. O karaoke galego Galeoke. O karaoke galego / Xavier Seixo / Martín Vázquez Cabanas
2010. Actitudes cidadás e mobilización ante os problemas sociais Actitudes cidadás e mobilización ante os problemas sociais / Carlos Neira / José Manuel Sabucedo
2010. Redes sociais: novos vieiros de acción colaborativa da cidadanía Redes sociais: novos vieiros de acción colaborativa da cidadanía / Xoán Rivas / Alba Cid / María Yáñez
2010. Presentación do sitio web As Escolas da Emigración Web As Escolas da Emigración / Ramón Villares
2010. A participación social na elaboración das políticas lingüísticas en Galicia A participación social na elaboración das políticas lingüísticas en Galicia / Xaime Subiela / Carlos Neira
2010. Inauguración dos XII Encontros para a Normalización Lingüística Inauguración dos XII Encontros para a Normalización Lingüística / Henrique Monteagudo / Xoán Rivas
2010. Reflexión Estratéxica sobre a Cultura Galega: Contidos da cultura Reflexión Estratéxica sobre a Cultura Galega: Contidos da cultura / Xaime Subiela / Henrique Monteagudo / Ramón Villares / Xavier Rubert / Victor F. Freixanes
2010. Seve Penelas, Ramón Villares e María Luísa Sobrino, no acto de presentación de Atalaia Web Atalaia / Seve Penelas / Ramón Villares / María Luisa Sobrino Manzanares
2010. Reflexión Estratéxica sobre a Cultura Galega: Cultura e mercado Reflexión Estratéxica sobre a Cultura Galega: Cultura e mercado / Ramón Villares / Victoria Ateca / Francisco Campos
2010. Reflexión Estratéxica sobre a Cultura Galega: Institucións Culturais Reflexión Estratéxica sobre a Cultura Galega: Institucións Culturais / Rosario Álvarez Blanco / Ramón Villares / Eduard Miralles
2010. Relatorio: La política cultural actual: los retos de la complejidad (foto) Reflexión Estratéxica sobre a Cultura Galega: Políticas Culturais / Ramón Maiz Suárez / Arturo Rodríguez Morató
2010. Discursos sobre a(s) lingua(s) e ideoloxías lingüísticas nos medios de comunicación. Discursos sobre a(s) lingua(s) e ideoloxías lingüísticas nos medios de comunicación. / José del Valle / Henrique Monteagudo / Ana Iglesias / Belén Regueira
2010. Linguas menores e medios de comunicación. Linguas menores e medios de comunicación. / Tapio Varis / Xosé López García / Francisco Campos / Xosé Ramón Pousa
2010. A lingua como ben común. A lingua como ben común. / Xosé Manuel Villanueva / Xaime Subiela / Marcos Lorenzo / Xosé Manuel Pereiro
2010. Lingua e desenvolvemento económico desde/para Galicia. Lingua e desenvolvemento económico desde/para Galicia. / Francisco Sanjiao / Valentín García Gómez / Enrique Sáez / Gonzalo Vázquez Pozo
2010. Economía e lingua(s). Economía e lingua(s). / François Grin / Håkan Casares / Marcelino Fernández Mallo
2010. Inauguración da exposición Luís Seoane: a configuración do posible Inauguración da exposición Luís Seoane: a configuración do posible / Javier Losada / Ramón Villares / Alberto Ruíz / María Xosé Bravo
2010. Inauguración da exposición Luís Seoane: a configuración do posible / Javier Losada / Ramón Villares / Alberto Ruíz / María Xosé Bravo
2010. As Galicias de Luís Seoane. As Galicias de Luís Seoane / Ramón Villares / Alberto Ruíz
2010. Seoane e o Laboratorio de Formas. Seoane e o Laboratorio de Formas / Antón Patiño Pérez
2010. O exilio e os galeguistas do interior: acordos e disidencias. O exilio e os galeguistas do interior: acordos e disidencias / Xusto G. Beramendi
2010. Un testemuño. Cultura e compromiso. Un testemuño. Cultura e compromiso / Xosé Luís Méndez Ferrín
2010. O compromiso como posición no campo cultural. Luís Seoane no campo cultural galego. Cultura e compromiso. O compromiso como posición no campo cultural. Luís Seoane no campo cultural galego. Cultura e compromiso / Arturo Casas
2010. A "descoberta" de Galicia por Seoane: unha cultura, un pobo. A "descoberta" de Galicia por Seoane: unha cultura, un pobo / Xosé Luís Axeitos