consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

publicacións: 2011 / 13 a 21 de 21 /

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 0
2011
Arte + Espazo público
María Luisa Sobrino Manzanares / Natalia Poncela / Daniel López Abel / Víctor Enrique Pérez Viqueira / Simón Marchán / Sophie Hope / Nelson Brissac / Francesc Muñoz / Rogelio López Cuenca / Pablo Gallego / Xosé Manuel Rosales / Javier Tudela /
2011
Reflexión estratéxica sobre a cultura galega
Ramón Villares / Xosé López García / Ramón Maiz Suárez / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Campos / Victor F. Freixanes / Henrique Monteagudo / Xulio Rios / Xaime Subiela /
2011
Paseniño: violonchelo
Antonio Cerviño /
2011
Paseniño: violín
Antonio Cerviño /
2011
Paseniño: trompeta
Antonio Cerviño /
2011
Paseniño: percusión
Antonio Cerviño /
2011
Paseniño: clarinete
Antonio Cerviño /
2011
Loia. Edición facsimilar.
Lois Pereiro / Antón Patiño Pérez / Manuel Rivas / Xosé Manuel Pereiro / María Rivas / Menchu Lamas / Vicente Araguas / Fermín Bouza / Delfín Mariño / Xosé Lois Bilbao / João Guisán / Pedro Iglesias /
2011
Loia. Estudo crítico
Xosé Manuel Pereiro / Ramón Villares / Antón Patiño Pérez / Helena González Fernández / Manuel Rivas /
Distribución
une
editorial galaxia