consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Identidade

eventos


libros

2011
Reflexión estratéxica sobre a cultura galega
Ramón Villares / Xosé López García / Ramón Maiz Suárez / Rosario Álvarez Blanco / Francisco Campos / Victor F. Freixanes / Henrique Monteagudo / Xulio Rios / Xaime Subiela /
2009
Creación artística e identidades culturais
María Luisa Sobrino Manzanares /
2008
Galicia 25. Unha cultura para un novo século. Consello da Cultura Galega 1983-2008
Victor F. Freixanes / Henrique Monteagudo / Iago Seara /
2007
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández / Ramón Villares /
2006
Lingua e territorio
Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert / Xulio Sousa /

multimedia

/ decembro / 2014


Difusión da lingua portuguesa nunha perspectiva de futuro Mário Filipe en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014

Impulsar a ensinanza e a investigación na área da lingua e literatura galegas dentro e fóra do ámbit
Impulsar a ensinanza e a investigación na área da lingua e literatura galegas dentro e fóra do ámbito do hispanismo: o caso italiano Henrique Monteagudo Danilo Manera en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Impulsar a ensinanza e a investigación na área da lingua e literatura galegas dentro e fóra do ámbito do hispanismo: o caso italiano Danilo Manera en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Os estudos galegos na perspectiva feminista Olga Castro en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Os estudos galegos en Bos Aires: a experiencia do Instituto Santiago Apóstolo Carlos Brandeiro en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


O galego e a (re)configuración do espazo lusófono Xoán Lagares en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


A lingua galega na migración: unha prespectiva Eva Gugenberger en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Estudos galegos na beira do Mare Balticum: Modelos e resultados (2001-2015) Francisco Javier Gómez Montero en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Estudos galegos na beira do Mare Balticum: Modelos e resultados (2001-2015) Antía Marante Arias en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014

As novas tendencias (os estudos ibéricos e trasatlánticos) na universidade estadounidense e a inserc
As novas tendencias (os estudos ibéricos e trasatlánticos) na universidade estadounidense e a inserción dos estudos galegos Thomas Harrington Henrique Monteagudo en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


As novas tendencias (os estudos ibéricos e trasatlánticos) na universidade estadounidense e a inserción dos estudos galegos Henrique Monteagudo Thomas Harrington en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Os cursos de verán para persoas de fóra de Galicia: balance dunha experiencia. Xosé Luís Regueira Xosé Luís Regueira en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Os Estudos galegos ou o parente pobre dos Estudos hispánicos. Unha visión desde Oxford María García Liñeira en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras