consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

Lingua

eventos


libros

multimedia

/ decembro / 2014


Difusión da lingua portuguesa nunha perspectiva de futuro Mário Filipe en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014

Impulsar a ensinanza e a investigación na área da lingua e literatura galegas dentro e fóra do ámbit
Impulsar a ensinanza e a investigación na área da lingua e literatura galegas dentro e fóra do ámbito do hispanismo: o caso italiano Henrique Monteagudo Danilo Manera en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Impulsar a ensinanza e a investigación na área da lingua e literatura galegas dentro e fóra do ámbito do hispanismo: o caso italiano Danilo Manera en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Os estudos galegos na perspectiva feminista Olga Castro en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Os estudos galegos en Bos Aires: a experiencia do Instituto Santiago Apóstolo Carlos Brandeiro en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


O galego e a (re)configuración do espazo lusófono Xoán Lagares en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


A lingua galega na migración: unha prespectiva Eva Gugenberger en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Estudos galegos na beira do Mare Balticum: Modelos e resultados (2001-2015) Francisco Javier Gómez Montero en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


Estudos galegos na beira do Mare Balticum: Modelos e resultados (2001-2015) Antía Marante Arias en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014

As novas tendencias (os estudos ibéricos e trasatlánticos) na universidade estadounidense e a inserc
As novas tendencias (os estudos ibéricos e trasatlánticos) na universidade estadounidense e a inserción dos estudos galegos Thomas Harrington Henrique Monteagudo en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras

/ decembro / 2014


As novas tendencias (os estudos ibéricos e trasatlánticos) na universidade estadounidense e a inserción dos estudos galegos Henrique Monteagudo Thomas Harrington en Estudos Galegos / Estudos Ibéricos. Alén das fronteiras