consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Damián Villalaín profesor da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia presenta e modera a mesa de debate na que participan o Director do Teatro do Noroeste Eduardo Alonso, a directora de Sarabela Teatro Ánxeles Cuña Bóveda e a xornalista Lara Rozados

Reflexión e debate. Unha vez houbo un novo mundo?

DATOS DO EVENTO

Unha vez houbo un novo mundo?
Mabel Rivera
Xoves, 24 de outubro de 2013

TEMÁTICAS

autores

Servizos