consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

https://youtu.be/q0RpTJ3PlIU

As persoas: arquiveiras e arquiveiros nos arquivos públicos de Galicia e nas unidades políticas e administrativas nas que se insiren

DATOS DO EVENTO

As persoas: arquiveiras e arquiveiros nos arquivos públicos de Galicia e nas unidades políticas e administrativas nas que se insiren
Xénero e Documentación IV. Arquivos públicos e perspectiva de xénero: Estado da cuestión desde Galicia
8 de xuño de 2017

Servizos