consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

https://youtu.be/TQymKg7-ykk

Arquivos públicos: procesos de traballo e visibilidade das mulleres. A cara oculta da Lúa

DATOS DO EVENTO

Arquivos públicos: procesos de traballo e visibilidade das mulleres. A cara oculta da Lúa
Xénero e Documentación IV. Arquivos públicos e perspectiva de xénero: Estado da cuestión desde Galicia
8 de xuño de 2017

Servizos