consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

https://youtu.be/I0Fuo73k_s4

A presenza da muller nos fondos documentais. Os usos na investigación. Novas olladas?

DATOS DO EVENTO

A presenza da muller nos fondos documentais. Os usos na investigación. Novas olladas?
Xénero e Documentación IV. Arquivos públicos e perspectiva de xénero: Estado da cuestión desde Galicia
8 de xuño de 2017

Servizos