consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

https://youtu.be/hK5-Xb6qKso

As Irmandades e as culturas políticas en Galicia

DATOS DO EVENTO

As Irmandades e as culturas políticas en Galicia
Cultura e política na España de entreguerras
18 e 19 de outubro de 2017

Servizos