consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

https://youtu.be/Ex7_YW0IUsE

O nacionalismo vasco no tempo das Irmandades da Fala: moderados, radicais e heterodoxos (1916-1923)

DATOS DO EVENTO

O nacionalismo vasco no tempo das Irmandades da Fala: moderados, radicais e heterodoxos (1916-1923)
Cultura e política na España de entreguerras
18 e 19 de outubro de 2017

Servizos