consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

https://youtu.be/jZ8AW5g2pUI

O desconsolo de Ortega ante a nova literatura

DATOS DO EVENTO

O desconsolo de Ortega ante a nova literatura
Cultura e política na España de entreguerras
18 e 19 de outubro de 2017

Servizos